เตรียมไว้ให้พร้อม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ภายใต้มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” โดยจะมีการแจกเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่าย ผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-wallet) สมัครเข้าร่วมมาตรการผ่านเว็บไซต์

เริ่มลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด โดยจำกัด 10 ล้านสิทธิ์เท่านั้น และจะต้องเดินทางท่องเที่ยวภายในวันที่ 27 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2562

เงื่อนไขเตรียมตัวการรับเงิน 1,000 บาทต่อคน

 • คนไทยที่มี อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และเลขหลังบัตรประชาชน
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และต้องเลือก 1 จังหวัดที่จะเดินทางไป
 • ต้องมีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทยบนมือถือ ไม่ต้องจำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยในการผูกกับ
 • จำกัดสิทธิคนลงทะเบียน 10 ล้านคนแรกเท่านั้น (ลงทะเบียนได้ 1 ล้านคน/วัน) ระยะเวลาลงทะเบียน 23 ก.ย. – 15 พ.ย. 62
 • สิทธิต่อที่ 1 : รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท และ สิทธิต่อที่ 2 : รับเงินชดเชยคืน 15% (Cash Back)

ขั้นตอนการลงทะเบียนชิมช้อปใช้แบบละเอียด – https://www.ktb.co.th/th/content/krungthai-promotion/money-for-thai-travelling

โดยเป็นจังหวัดใดก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

5 ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงิน 1000 บาท

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ภายในวันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด โดยจำกัด 10 ล้านสิทธิ์เท่านั้น! และจะต้องเดินทางท่องเที่ยวภายในวันที่ 27 กันยายน -30 พฤศจิกายน 2562
 • เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับ SMS ยืนยัน ไม่เกิน 3 วันทำการ
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรับเงิน 1000 บาท (แต่ไม่ได้ ต้องใช้เงินผ่านแอปเท่านั้น!)
 • เมื่อรับสิทธิ์แล้ว ต้องออกไปเที่ยวภายใน 14 วันที่ได้รับสิทธิ์ (หากเกินเวลาเงินจะถูกดึงกลับ)
 • ต้องชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น! เพื่อชำระสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

เริ่มลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 ลงทะเบียนขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com


ตรวจสอบรายชื่อร้านค้า “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้

ร้านค้าที่ร่วมรายการ สิทธิ 15% Cash rebate เฉพาะบ้างร้านเท่านั้น ตรวจสอบให้ดี!

ใช้แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระค่าสินค้าและบริการได้เฉพาะกับร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เท่านั้น ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 27 ก.ย. – 30 พ.ย. 62 รายชื่อร้านค้าถุงเงินในมาตรการชิมช้อปใช้


วิธีรับเงินคืน (Cash Back)

 • รัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน)
 • ตัวอย่างการคำนวณการคืนเงิน (Cash Back) วงเงินจ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน
  • จ่าย 1,000 บาท จะได้รับเงินคืน 150 บาท
  • จ่าย 2,000 บาท จะได้รับเงินคืน 300 บาท
  • จ่าย 3,000 บาท จะได้รับเงินคืน 450 บาท
  • จ่าย 4,000 บาท จะได้รับเงินคืน 605 บาท
  • จ่าย 5,000 บาท จะได้รับเงินคืน 750 บาท
  • จ่าย 10,000 บาท จะได้รับเงินคืน 1,500 บาท
  • จ่าย 20,00 บาท จะได้รับเงินคืน 3,000 บาท
  • จ่าย 30,000 บาท จะได้รับเงินคืน 4,500 บาท
 • แต่ต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น! ถึงจะได้
จะได้ต่อเมื่อเราซื้อของ จ่ายเงิน ตามจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น! ตั้งแต่ได้รับ sme จนสิ้นสุดมาตรการ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง : iPhone | Android

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับโครงการ ชิมช้อปใช้

 • ข้อมูลลงทะเบียนประชาชนการรับสิทธิ์ แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” ติดต่อ ธนาคาร โทร. 0 2111 1144
 • ข้อมูลลงทะเบียนผู้ประกอบการการเข้าร่วมมาตรการ ติดต่อ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 กด 7
 • ข้อมูลเที่ยวชิมช้อปใช้ติดต่อ ททท.โทร 1672