12 มีนาคม 2563 กรมการค้าภายใน จัดจุดจำหน่าย โดยขายบรรจุ 1 แพค 4 ชิ้น แพคละ 10 บาท ดังนี้


หากประชาชนพบเห็นการกักตุน จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินกว่าราคาที่กำหนด

สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ที่มา : https://www.facebook.com/permalink.php?id=689598184476669&story_fbid=2252369741532831