วันที่ 12 มีนาคม 2563 เอ็กซ์เพรส ( Express) 10 สาขา จุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้า จากกรมการค้าภายใน

โดยวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เริ่มขายหน้ากากอนามัย เวลา 10.00 น. ประกอบไปด้วย 1 แพ็ค 4 ชิ้น ราคา 10 บาท

จำกัดการซื้อลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 แพ็ค

จุดจําหน่ายหน้ากากอนามัย เอ็กซ์เพรส ( Express) 10 สาขา

  1.  พระยาสุเรนทร์ 38
  2.  โพธิ์แก้ว
  3.  นวมินทร์
  4.  ร่มเกล้า 24
  5.  วิภาวดี 33
  6.  เคหะทุ่งสองห้อง
  7.  ลาดพร้าว 47
  8.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
  9.  เพชรเกษม 48
  10.  พระราม 2 ซอย 18

ที่มา : https://www.facebook.com/photo?fbid=2835785469835002&set=a.193889257357983