วันที่ 17 มี.ค. 63 () สนับสนุนงาน

ให้ประชาชนทั่วไป ที่ บริเวณ ชั้น 1 โซน Beacon 4 เริ่มแจกเวลา 14.30 น.

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับหน้ากากอนามัย

  • 1. เริ่มแจกหน้ากากอนามัยเวลา 14.30 น. บริเวณ ชั้น 1 โซน Beacon 4 ณ ศูนย์การค้าเวิลด์
  • 2. หน้ากากอนามัยแจกจำนวน 8,000 ชิ้น (2,000 ซอง) จำกัด 1 คนต่อ 1 ซอง (1 ซองมี 4 ชิ้น)
  • 3. ขอความกรุณาประชาชนยืนเข้าคิวที่บริเวณหน้าทางเข้าศูนย์การค้าใต้ฟาซาจสแควร์ B และเว้นระยะห่างจากคนหน้าประมาณ 1 เมตร
  • 4. ก่อนเข้าคิวประชาชนทุกคนต้องผ่านการคัดงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย บริเวณใต้ฟาซาจหน้าทางเข้าศูนย์การค้าและล้างมือด้วย
  • 5. ขอความกรุณาสวมหน้ากากระหว่างการเข้าคิวเข้ารับการแจกหน้ากาก เพื่อสุขอนามัยที่ดี

หมายเหตุ

  • ข้อกำหนดใดที่ท่านไม่ปฏิบัติตามทางทีมงานของดเว้นสิทธิ์การรับหน้ากากอนามัยของท่าน- สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • จำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ในการรับหน้ากากอนามัย เท่านั้น
  • โดย 1 คนจะได้รับแจกหน้ากากอนามัย 1 ซอง (1 ซองมี 4 ชิ้น)
  • ขอความร่วมมือในการกระจายสิทธิ์ โดยรับหน้ากากอนามัยคนละ 1 ซองเท่านั้น

ที่มา : https://www.facebook.com/CentralwOrld/

Related Posts