แฟนเพจธนาคารกรุงไทย (Krungthai Care) ประกาศว่า เปิดบริการยืนยันตัวตนชิมช้อปใช้เฟส 2 หรือระยะที่ 2 เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่ 2 และ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สาขาที่ธนาคารกำหนด

เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย บัตรประชาชน และเบอร์มือถือที่ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาที่เปิดกรณีพิเศษ คลิก bit.ly/2MuHxdg


ใครยังไม่มีแอปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังรอก่อน: iPhone | Android

Related Posts