? มีวันหยุดติดต่อยาวถึง 5 วัน

มีวันหยุดติดต่อยาวถึง 5 วัน ครม.อนุมัติให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน ทำให้เทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะเข้ามานี้มีวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ในส่วนของภาครัฐ หากหน่วยงาน ใดมีภารกิจที่จะต้องให้บริการกับประชาชน มีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นหลัก

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย  พิจารณาตามความเหมาะสมตามกฎหมาย