27 พ.ค. 64 ร้าน รับ (เฉพาะสาขาใน กทม.) เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น.

27 พ.ค. 64 ร้าน 7-Eleven รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดไทยร่วมใจ (เฉพาะสาขาใน กทม.) ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.)

ขั้นตอนลงทะเบียนโควิดไทยร่วมใจ (เฉพาะสาขาใน กทม.)

เตรียมบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือไปที่ร้าน สาขา กทม.
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดไทยร่วมใจ ได้ตั้งแต่ 8.30 – 18.00 น.

เริ่มลงทะเบียน 27 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

1. นำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ไปที่ร้าน 7-Eleven (เฉพาะสาขาใน กทม.)
2. แจ้งพนักงานร้าน 7-Eleven ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดไทยร่วมใจ
3. ตรวจและยืนยันข้อมูล
4. รับ SMS ยืนยันแจ้งผลการได้รับวัคซีนโควิดสำเร็จ

นอกจากร้าน 7-Eleven สามารถลงทะเบียนได้ที่ FamilyMart , Tops daily และ Mini Bic C ได้ด้วย

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน โทร.1516 เวลา 08.00-20.00 น

ใครลงทะเบียนลงทะเบียนจอง ได้บ้าง

> ในระบบมาตรา 33
> ประชาชนที่มีอายุ 18 – 59 ปี 10 เดือน ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มโรคเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนระบบหมอพร้อมไปแล้ว

ลงทะเบียนหมอพร้อมแล้ว ต้องลงทะเบียนไทยร่วมใจอีกรอบไหม

ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

ลงทะเบียนไทยร่วมใจไปแล้ว ต้องรอ sms กี่วัน

ต้องรอ sms ก่อนไปรับฉีดวัดซีน ล่วงหน้า 1 วัน

เริ่มฉีดวัดซีนโควิด19 วันไหน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (ต้องรอ sms ก่อนไปรับฉีดวัดซีน ล่วงหน้า 1 วัน)

ที่มา https://www.facebook.com/Rachadaspoke/