แอปเป๋าตัง มีกระเป๋าตัง กับ 2 มันคนละกระเป๋าเงินกัน

รู้หรือไม่ ? แอปเป๋าตัง G-wallet มีกระเป๋าเงิน G-wallet 1 กับ G-wallet 2 มันคนละกระเป๋ากัน

คือ กระเป๋าเงินที่เราได้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ ได้รับสิทธิไปใช้ซื้อสินค้า 1000 บาท ที่ไม่ได้ จ่ายด้วย QR ตามจังหวัดที่ลงสิทธิเอาไว้ และต้องใช้ภายซื้อสินค้าบางส่วน ก่อนหมดอายุภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ sms ยืนยันสิทธิ

2 คือ กระเป๋าเงินที่เราต้องเติมเงินไปเอง เติมเงินเท่าไหร่กี่บาทก็ได้ ไม่เกิน 30,000 บาท และใช้ในจังหวัดไหนก็ได้จนจบโครงการ แต่รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 4,500 บาท จะได้รับเงินคืนส่วนนี้ประมาณช่วงเดือนธันวาคม 2562

รู้หรือไม่ ? แอปเป๋าตัง G-wallet มีกระเป๋าเงิน G-wallet 1 กับ G-wallet 2 มันคนละกระเป๋ากัน
แอปเป๋าตัง มี 2 กระเป๋าเงิน

สรุปง่าย ๆ ใช้จ่ายให้หมดหรือไม่หมด ไม่ได้เงินคืน 15% และ G-wallet 2 ใช้และเติมเงินเท่าไหร่ก็ได้ แต่ได้รับเงินคืน 15% สูงสุดไม่เกิน 4,500 บาท


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง : iPhone | Android