3 ขั้นตอน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ก็รู้แล้วว่าจะได้รับสิทธิ์ไหม ? ตรวจสอบสถานะได้ง่าย ๆ ว่าได้รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่ได้ทันที

3 ขั้นตอน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ก็รู้แล้วว่าจะได้รับสิทธิ์ไหม ? ตรวจสอบสถานะได้ง่าย ๆ ว่าได้รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่ได้ทันที
ลงทะเบียนผ่าน เราไม่ทิ้งกัน.com
  • 1. เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
  • 2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ
  • 3. กข้อมูล เลขบัตรประชาชน เบอร์มือถือที่ลงทะเบียน และวันเกิดของเรา กดปุ่มตรวจสอบสถานะ

ข้อความอยู่ระหว่างการตรวจสอบเราไม่ทิ้งกัน คืออะไร ?

เริ่มตรวจสอบข้อมูลและโอนเงิน เริ่มตั้งแต่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

  • อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน (ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้) ได้รับสิทธิรอการโอนเงิน
  • อยู่ระหว่างการตรวจสอบ อยู่ในกระบวนการคัดกรอง
  • ไม่สามารถทํารายการต่อได้ (ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง) ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันใหม่อีกครั้ง

เบอร์ติดต่อเราไม่ทิ้งกัน

ที่มา https://www.facebook.com/krungthaibank/