สำหรับใครลงทะเบียน ไม่ทัน ไม่ผ่าน ไม่สำเร็จ หรือได้รับข้อความ sms ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง (กใส่เลขหลังบัตรประชาชนผิด หรือเลือกจังหวัดตรงกับทะเบียนบ้าน)

ช่องทางการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2

https://www.ชิมช้อปใช้.com

พรุ่งนี้ (30 ตุลาคม 2562) คงเหลือสิทธิลงทะเบียน เฟส 2 อย่าลืมไปลงทะเบียนกัน!

สิทธิลงทะเบียนเฟส 2 สำหรับวันที่ 30 ตุลาคม 2562

  • รอบ 1 เวลา 6.00 น. จำนวน 14,025 คน
  • รอบ 2 เวลา 18.00 น. จำนวน 14,024 คน

เงื่อนไขลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 2

  1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
  2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล
  4. จากนั้นภายใน 3 วันทำการ จะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ ให้ดาวน์โหลดพลิเคชัน “” เพื่อรับสิทธิ 1,000 บาท ผ่านกระเป๋า 1 สำหรับใช้จ่ายในจังหวัดที่ระบุ
  5. สิทธิ์การเติมเงินในกระเป๋า สำหรับใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการในทุกจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน

ชิมช้อปใช้ เฟส 2 สรุปรายละเอียดวิธีลงทะเบียนและเงื่อนไขอย่างละเอียด เริ่ม 24 ต.ค. 2562