ตรวจสอบยอดเงินคนละครึ่งเฟส 2 และคนละครึ่งเฟส 1 ได้ที่เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

ร้านค้าถุงเงิน แยกหมวด แยกแต่ละจังหวัด


วิธีการตรวจสอบยอดเงินและสิทธิที่ได้รับเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

เปิดแอปเป๋าตัง > ใส่รหัส PIN > G-Wallet > เลือก

ขั้นตอนวิธีเติมเงินเป๋าตัง เข้ากระเป๋า G-Wallet

สรุปคนละครึ่งเฟส 2

– สมัครเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้รับ sms ได้รับสิทธิคนละครึ่งแล้ว และต้องไปยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วกับแอปเป๋าตัง
– จะได้รับสิทธิคนละครึ่ง 3,500 บาท โดยรัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท
– ต้องสิทธิคนละครึ่งครั้งแรกภายใน 14 วันแรกก่อนโดนตัดสิทธิคนละครึ่ง ใช้กี่บาทก็ได้

สรุปคนละครึ่งเฟส 1

– ต้องกดคนละครึ่งเฟส 2 ที่แอปเป๋าตังเท่านั้น
– ได้รับสิทธิคนละครึ่ง 500 บาท โดยรัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท
– เงินเหลือจากคนละครึ่งเฟส 1 จะบวกเพิ่ม 500 บาทในคนละครึ่งเฟส 2


คนละครึ่งเฟส 2

ได้รับสิทธิคนละครึ่ง 3,500 บาท โดยรัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท


คนละครึ่งเฟส 1 (ทุกรอบ)

ได้รับสิทธิคนละครึ่ง 500 บาท โดยรัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท (เฉพาะต้องกดยืนยันรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 2)


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play