5 ช่องยูทูป () ที่เป็นเพลงละคร MY AMBULANCE ที่น้อง ๆ นำมา cover dance ใส่ชุดนักเรียนมาเต้นกัน น่ารักน่าดู


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล


ชมรม CoverDance วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)


ชมรม SG Dance Club โรงเรียนเซนต์คาเบรียล


นักเรียนปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


น้องประถมศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยา