6 ขั้นตอนลงทะเบียน Online () ผู้ ()

ขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน (ผู้ประกันตนมาตรา 33 เท่านั้น) วิกฤต COVID – 19 ไม่ต้องออกจากบ้าน ลงทะเบียนออนไลน์

www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33 6 ขั้นตอนลงทะเบียน Online (e-form for SSO benefits) ผู้ประกันตนมาตรา 33 ขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน (มาตรา 33 เท่านั้น) วิกฤต COVID – 19 ไม่ต้องออกจากบ้าน ลงทะเบียนออนไลน์
https://www.sso.go.th/eform_news/e_form.html www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33

ลูกจ้าง (ผู้ประกันตนมาตรา 33)

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้าง-พนักงานบริษัท ที่ทำงานประจำกับสถานประกอบการ

  1. เปิดเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
  2. เลือกหัวข้อ ขอรับประโยชน์ทดแทน ​กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits)
  3. เลือกกรณีว่างงาน (สำหรับผู้ประกันตน) ลงทะเบียนแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)
  4. กรอกรายละเอียดตามลิงค์นี้ (ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33) https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid19-benefit1.html
  5. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตาม แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน (มาตรา 33 เท่านั้น) กรอกข้อมูลติดต่อที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้สามารถติดต่อกลับได้
  6. กดปุ่ม submit เพื่อส่งข้อมูลให้กับทางสำนักงานประกันสังคม รอการติดต่อกลับ
  7. จากนั้นจะได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ หากไม่ได้รับสิทธิสามารถอุทธรณ์ได้ใน 30 วัน

ช่องทางลงทะเบียนและกรอกรายละเอียด ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เดือดร้อน และต้องหยุดงาน วิกฤต COVID – 19 https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid19-benefit1.html


สำหรับผู้ประกอบ นายจ้าง เจ้าของ

กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)

ช่องทางลงทะเบียนและกรอกรายละเอียด (สำหรับผู้ประกอบ นายจ้าง เจ้าของ) ลงทะเบียนแบบฟอร์มยืนยันการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)

https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid19-benefit3.html

ในกรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือ 40

ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ไม่ได้ทำงานประจำ) อาชีพอิสระ , แรงงานนอกระบบ ทำเรื่อง ขอส่งเงินเอง

ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563


หรือทำรายการผ่าน (แอปพลิเคชัน) ประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน 33


สอบถามเพิ่มเติม


ช่องทางการติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา https://www.sso.go.th/eform_news/assets/sso-contacts.pdf