[วิธีโอนเงินและถอนเงิน] ในร้าน ( อีเลฟเว่น)

บริการโอน/รับ ผ่าน ในร้าน ทุกสาขาทั่วประเทศ

[วิธีโอนเงินและถอนเงิน] บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร ในร้าน 7-11 (เซเว่น อีเลฟเว่น)

เงื่อนไข บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร ใน ()

ผู้ที่มีสัญไทย และผู้ที่ถือสัญชาติอื่นนอกจากสัญชาติไทย

เตรียมเอกสารสำหรับทำธุรกรรม
สัญชาติไทย บัตรประชาชน
สัญชาติอื่น ๆ พาสปอร์ต หรือบัตรแรงงานต่างด้าว (บัตรชมพู)

เบอร์โทรศัพท์ของฝั่งคนโอนเงินและฝั่งคนรับเงิน

วงเงินให้การให้บริการ
10,0000 บาทต่อรายการ
50,000 บาทต่อคน ต่อวัน (วงเงินสำหรับการโอนและการถอนเงิน)

อายุของรายการ 7 วัน

ที่มา https://www.facebook.com/Counterservice/

ขอคืนเงิน และรายการหมดอายุ

ติดต่อที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ของฝั่งผู้โอนเงิน

ค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ผู้โอนเสียค่าบริการ 20 บาท/รายการ
ผู้รับไม่เสียค่าบริการ

วิธีโอนเงินและรับเงิน

อย่าลืม! สัญชาติไทย บัตรประชาชนตัวจริง / สัญชาติอื่น ๆ พาสปอร์ต หรือบัตรแรงงานต่างด้าว (บัตรชมพู)

ฝั่งคนโอนเงิน
> แจ้งพนักงาน 7-11 ทำรายการโอนเงิน บริการโอนเงินไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
> เสียบบัตรประชาชน และถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตน กข้อมูล เบอร์โทรศัทพ์ผู้โอนเงิน เลขบัตรประชาชน และจำนวนเงิน
> เก็บใบเสร็จ หลังการทำรายการสำเร็จและเรียบร้อยแล้ว มันจะมีรหัสรับเงิน

ฝั่งคนรับเงิน
> แจ้งพนักงาน 7-11 มารับเงิน บริการโอนเงินไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
> เสียบบัตรประชาชาชน และถ่ายรูปยืนยันตัวตนทำรายการ กรอกข้อมูล รหัสรับเงิน (ผู้โอนเงิน) เบอร์> โทรศัพท์ผู้รับเงิน และจำนวนเงิน

call center เคาน์เตอร์เซอร์วิส

call center เคาน์เตอร์เซอร์วิส เบอร์โทร 02-862-7788
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Counterservice/