เซเว่นรับฝากเงินธนาคารไหนบ้าง ?

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ล่าสุดเปิดตัวแทนธนาคาร หรือ Banking Agent ทำหน้าที่ฝากเงิน และถอนเงิน ผ่าน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กว่า 11,000 สาขาทั่วประเทศ ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นตั้งแต่ 15 บาทเป็นต้นไป

ขั้นตอนเตรียมก่อนไปฝากเงินสด

 1. เตรียมบัตรประชาชน และเลขที่บัญชีเงินฝาก
 2. ค่าธรรมเนียม ค่าบริการในฝากเงินและถอนเงิน ที่แตกต่างกันแต่ละธนาคาร

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)

 • ฝากเงิน ใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
  • บัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน
  • ตั้งแต่ 1 – 30,000 บาท/รายการ สูงสุด 100,000 บาท/วัน/บัญชี
  • ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล  และ ส่วนภูมิภาค
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • ถอนเงิน
  • บัญชีออมทรัพย์ เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา
  • ตั้งแต่ 1 – 5,000 บาท/รายการ สูงสุด 20,000 บาท/วัน/ราย
  • ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล  และ ส่วนภูมิภาค
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ

รายละเอียด https://www.lhbank.co.th/


ธนาคาไทยพาณิชย์ (SCB)

 • ฝากเงิน ใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
  • ตั้งแต่ 1 – 30,000 บาท สูงสุดวันละไม่เกิน 100,000 บาท ต่อบัญชี
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • ถอนเงิน ผ่านแอป SCB Easy
  • ตั้งแต่ 100 – 5,000 บาท สูงสุดวันละไม่เกิน 20,000 บาท
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • SCB CALL CENTER 0 2777 7777

รายละเอียด https://www.scb.co.th


ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)

 • ฝากเงิน ใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
  • ไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อวันต่อบัญชี
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • ถอนเงิน มี 2 แบบ ผู้โอน และผู้รับ ผู้รับไม่ต้องมีบัญชีธนาคารก็รับเงินโอนได้
  • ผู้โอน ได้สูงสุด 5,000 บาท / ครั้ง บัญชีละ 50,000 บาท / วัน
  • ผู้รับ มีรหัสรับเงินมีอายุ 5 วันตามปฏิทิน ระยะเวลารับเงินได้นานถึง 5 วันตามปฏิทิน (ไม่นับวันที่ทำรายการโอน) รับเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น. ทุกวัน รับเงินสดได้ที่
  • ค่าบริการ 30 บาท/รายการ
 • Kbank CALL CENTER 02-8888888

รายละเอียด ฝากเงิน : https://kasikornbank.com / ถอนเงินและโอนเงิน : https://kasikornbank.com


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

 • ฝากเงิน ใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
  • ตั้งแต่ 1 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท / รายการ
  • ฝากเงินเข้าบัญชีได้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • ไม่มีการถอนเงิน
 • Krungsri CALL CENTER 1572

รายละเอียด https://www.krungsri.com/


ธนาคารออมสิน (Gsb)

 • ฝากเงิน ใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
  • ไม่เกิน 30,000 บาท สูงสุดวันละไม่เกิน 100,000 บาท ต่อบัญชี
  • เด็กอายุ 7-20 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการฝาก
  • บุคคลทั่วไป หรืออายุเกิน 20 ปี ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • ถอนเงิน ผ่านแอป MyMo ผ่านเมนู MyMo My Card และรับเงินสดได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. ทุกวัน
  • ตั้งแต่ 1 บาท ถึง 5,000 บาท
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • Gsb CENTER 1115

รายละเอียด https://www.gsb.or.th/