บริการใหม่ของรัาน (ร้าน 7-Eleven)

บริการโอนเงิน โอนเงิน 24 ชั่วโมง บริการโอนเงินไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven

เงื่อนไข

 • ผู้ที่มีสัญชาติไทย และผู้ที่ถือสัญชาติอื่นนอกจากสัญชาติไทย
 • เอกสารสำหรับทำธุรกรรม
  • สัญชาติไทย บัตรประชาชน
  • สัญชาติอื่น ๆ พาสปอร์ต หรือบัตรแรงงานต่างด้าว (บัตรชมพู)
 • วงเงินให้การให้บริการ
  • 10,0000 บาทต่อรายการ
  • 50,000 บาทต่อคน ต่อวัน (วงเงินสำหรับการโอนและการถอนเงิน)
 • อายุของรายการ
  • 7 วัน

ขอคืนเงิน และรายการหมดอายุ

 • ติดต่อที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ของฝั่งผู้โอนเงิน

ค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 • ผู้โอนเสียค่าบริการ 20 บาท/รายการ
 • ผู้รับไม่เสียค่าบริการ

วิธีโอนเงินและรับเงิน

อย่าลืม! สัญชาติไทย บัตรประชาชนตัวจริง / สัญชาติอื่น ๆ พาสปอร์ต หรือบัตรแรงงานต่างด้าว (บัตรชมพู)

 • ฝั่งคนโอนเงิน
  • แจ้งพนักงาน ทำรายการโอนเงิน บริการโอนเงินไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • ยืนยันตัวตน เสียบบัตรประชาชน และถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตน กรอกข้อมูล เบอร์โทรศัทพ์ผู้โอนเงิน เลขบัตรประชาชน และจำนวนเงิน
  • เก็บใบเสร็จ หลังการทำรายการสำเร็จและเรียบร้อยแล้ว มันจะมีรหัสรับเงิน
 • ฝั่งคนรับเงิน
  • แจ้งพนักงาน มารับเงิน บริการโอนเงินไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เสียบบัตรประชาชาชน และถ่ายรูปยืนยันตัวตนทำรายการ กรอกข้อมูล รหัสรับเงิน (ผู้โอนเงิน) เบอร์โทรศัพท์ผู้รับเงิน และจำนวนเงิน

call center เคาน์เตอร์เซอร์วิส เบอร์โทร 02-862-7788

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Counterservice/


เซเว่นรับฝากเงินธนาคารไหนได้บ้าง ?

อ่าน > [รับฝากถอนเงิน] ฝากเงินไปรษณีย์ รับฝากเงินธนาคารไหนบ้าง ?


เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ล่าสุดเปิดตัวแทนธนาคาร หรือ Banking Agent ทำหน้าที่ฝากเงิน และถอนเงิน ผ่าน Counter Service ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กว่า 11,000 สาขาทั่วประเทศ

เตรียมบัตรประชาชน และเลขที่บัญชีเงินฝากหรือถอนเงิน

ค่าธรรมเนียมฝากเงินเซเว่น ของเคาน์เตอร์เซอร์วิสเริ่มต้น 15 บาทต่อรายการ

เซเว่นฝากเงินธนาคารไหนได้บ้าง ?

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)
ธนาคาไทยพาณิชย์ (SCB)
ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
ธนาคารออมสิน (Gsb)
ธนาคารทหารไทย (tmb)
ธกส. (baac)
ธนาคารกรุงเทพ (bbl)

ค่าธรรมเนียมฝากเงินเซเว่น

ค่าธรรมเนียมบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเริ่มต้น 15 บาทต่อรายการ

ธนาคารที่ฝากเงินและถอนเงินได้

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)
ธนาคาไทยพาณิชย์ (SCB)
ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)
ธนาคารออมสิน (Gsb)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (baac)

ธนาคารที่ฝากเงินได้อย่างเดียว ถอนเงินไม่ได้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
ธนาคารทหารไทย (tmb)
ธนาคารกรุงเทพ (bbl)

ธนาคารที่ไม่เข้าร่วมฝากเงินและถอนเงินกับร้าน

ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนเตรียมฝากเงินผ่านเซเว่น

เตรียมบัตรประชาชน และเลขที่บัญชีเงินฝาก
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการในฝากเงินและถอนเงิน ที่แตกต่างกันแต่ละธนาคาร


รายละเอียดแต่ละธนาคารที่ฝากเงินเซเว่น อีเลฟเว่น

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)

 • ฝากเงิน ใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
  • บัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน
  • ตั้งแต่ 1 – 30,000 บาท/รายการ สูงสุด 100,000 บาท/วัน/บัญชี
  • ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล  และ ส่วนภูมิภาค
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • ถอนเงิน
  • บัญชีออมทรัพย์ เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา
  • ตั้งแต่ 1 – 5,000 บาท/รายการ สูงสุด 20,000 บาท/วัน/ราย
  • ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล  และ ส่วนภูมิภาค
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ

รายละเอียด https://www.lhbank.co.th/


ธนาคาไทยพาณิชย์ (SCB)

 • ฝากเงิน ใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
  • ตั้งแต่ 1 – 30,000 บาท สูงสุดวันละไม่เกิน 100,000 บาท ต่อบัญชี
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • ถอนเงิน ผ่านแอป Easy
  • ตั้งแต่ 100 – 5,000 บาท สูงสุดวันละไม่เกิน 20,000 บาท
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • CALL CENTER 0 2777 7777

รายละเอียด https://www.scb.co.th


ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)

 • ฝากเงิน ใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
  • ไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อวันต่อบัญชี
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • ถอนเงิน มี 2 แบบ ผู้โอน และผู้รับ ผู้รับไม่ต้องมีบัญชีธนาคารก็รับเงินโอนได้
  • ผู้โอน ได้สูงสุด 5,000 บาท / ครั้ง บัญชีละ 50,000 บาท / วัน
  • ผู้รับ มีรหัสรับเงินมีอายุ 5 วันตามปฏิทิน ระยะเวลารับเงินได้นานถึง 5 วันตามปฏิทิน (ไม่นับวันที่ทำรายการโอน) รับเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น. ทุกวัน รับเงินสดได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
  • ค่าบริการ 30 บาท/รายการ
 • Kbank CALL CENTER 02-8888888

รายละเอียด


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

 • ฝากเงิน ใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
  • ตั้งแต่ 1 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท / รายการ
  • ฝากเงินเข้าบัญชีได้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • ไม่มีการถอนเงิน
 • Krungsri CALL CENTER 1572

รายละเอียด https://www.krungsri.com/


ธนาคารออมสิน (Gsb)

 • ฝากเงิน ใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
  • ไม่เกิน 30,000 บาท สูงสุดวันละไม่เกิน 100,000 บาท ต่อบัญชี
  • เด็กอายุ 7-20 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการฝาก
  • บุคคลทั่วไป หรืออายุเกิน 20 ปี ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • ถอนเงิน ผ่านแอป MyMo ผ่านเมนู MyMo My Card และรับเงินสดได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. ทุกวัน
  • ตั้งแต่ 1 บาท ถึง 5,000 บาท
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • Gsb CENTER 1115

รายละเอียด https://www.gsb.or.th/


ธนาคารกรุงเทพ (bbl)

 • ฝากเงิน ใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
  • ตั้งแต่ 100 – 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท / รายการ
  • ฝากเงินเข้าบัญชีได้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพ
  • ค่าบริการ 15 บาท/รายการ
 • ไม่มีการถอนเงิน
 • บัวหลวงโฟน CALL CENTER 1333

รายละเอียด https://www.bangkokbank.com/


ไม่ได้เข้าร่วม จึงไม่สามารถทำรายการฝากเงินและถอนเงินกับร้าน


Related Posts