2565 ครั้งที่ 28 (จัดวันที่ 12 – 21 สิงหาคม 2565)

ยุค พลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืน


  • แจกกล้าไม้ 19,000 ต้น
  • ประกวดทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี และส้มโอทับทิมสยาม ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ > ที่มา https://www.facebook.com/agrifairfnr/
  • งานเทศกาล “ไก่เบขลา” ครั้งที่ 1 “จากเบตงสู่สงขลา … กำเนิดใหม่แห่งไก่เบตง” จากงานวิจัย สู่การสร้างอาชีพให้ชุมชน วันที่ 20 สิงหาคม 2565 > ที่มา https://www.facebook.com/agrifairfnr/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.facebook.com/agrifairfnr

จัดที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

งานเกษตรภาคใต้ 2565 ครั้งที่ 28 (จัดวันที่ 12-21 สิงหาคม 2565) งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพย์ ม.อ.หาดใหญ่
ภาคใต้ คณะทรัพย์ ม.อ.หาดใหญ่ วันที่ 12 – 21 สิงหาคม 2565

เกษตรยุคโควิด พลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืน

จัดงาน วันที่ 12 – 21 สิงหาคม 2565
สถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แผนที่ https://goo.gl/maps/ZZz2RfzDR294KcLCA

ที่มา https://www.facebook.com/agrifairfnr/

จองพื้นที่ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28

จองพื้นที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2565
> สำหรับผู้สมัครรายใหม่

วันที่ 17- 20 พฤษภาคม 2565
> สำหรับผู้สมัครรายเก่า ให้ส่งใบสมัครยืนยัน 074-286007 , 063-4436597

ติดต่อถาม ฝ่ายพาณิชยกรรม
เบอร์ 074-286007 , 063-4436597

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารสมัครจองพื้นที่
ได้ที่ > https://www.facebook.com/agrifairfnr/