สิทธิ และซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้ารถเมล์ได้นะ


สรุปให้ เราชนะซื้อบัตรรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (Airport Rail Link) ได้ทุกสถานี

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่รับสิทธิโครงการเราชนะ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง () เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564


คำเตือน! แจ้งขอรับ ซือบัตรโดยสาร ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋ว

ซื้อเหรียญโดยสารสำหรับใช้บริการรถไฟฟ้าได้ โดยแบ่งรายละเอียดของผู้ได้รับสิทธิ และวิธีการซื้อเหรียญโดยสารได้

#สรุปให้ เราชนะซื้อบัตรรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (Airport Rail Link)

ผู้มีสิทธิโครงการเราชนะสามารถใช้สิทธิซื้อเหรียญโดยสารได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. และเมื่อออกเหรียญโดยสารแล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนเหรียญโดยสารคืนได้ในทุกกรณี

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการชำระเงินค่าเหรียญโดยสารได้ แต่จะสามารถเลือก

1. ใช้เงินช่วยเหลือจากวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. เราชนะ

เลือกโครงการใดโครงการหนึ่งได้เพียงโครงการเดียวในการซื้อเหรียญโดยสารแต่ละครั้งเท่านั้น

ไม่สามารถใช้เงินช่วยเหลือจาก 2 โครงการมารวมกันเพื่อซื้อเหรียญโดยสารได้

ต้องแจ้งก่อนซื้อบัตรจะรูปแบบไหน ?
– ผู้โดยสารต้องแจ้งเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารให้ทราบว่าต้องการใช้เงินจากโครงการใดก่อนซื้อเหรียญโดยสาร

ถ้าเงินในแอปหรือในบัตรไม่พอ
วงเงินจากทั้ง 2 โครงการมีจำนวนเงินไม่พอในการซื้อเหรียญโดยสาร ผู้โดยสารต้องเลือกใช้เงินช่วยเหลือจากวงเงินโครงการใดโครงการหนึ่ง และชำระส่วนต่างของค่าเหรียญโดยสารที่เหลือเป็นแทน

เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ที่รับสิทธิโครงการเราชนะ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง (G-Wallet)

ผู้ที่รับสิทธิโครงการเราชนะ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง (G-Wallet)
ชำระเงินค่าเหรียญโดยสารได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ได้กับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร

เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690

ที่มา https://www.facebook.com/AirportRailLink/