ช่องทางจองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม แอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th

รอบ 3 จำนวน 100,000 ราย ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 11.11 น. เปิดระบบลงทะเบียน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “” สำหรับ “บุคคลธรรมดา” รอบ 3 จำนวน 100,000 ราย ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

  • เวลา 11.11 น. เปิดระบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ > https://sinopharm.cra.ac.th
  • เวลา 14.00 น. เปิดระบบการสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ
    • เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564
    • โอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ดูข้อมูลโรงพยาบาลเพิ่มเติม ได้ทาง > https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1540

อ่านละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/CRAVaccineinfoCenter/ [2] , https://www.facebook.com/chulabhornhospital/ [1]


ดาวน์โหลด จอง

ลงทะเบียนผู้จองสิทธิ์
ผ่านเว็บไซต์ > https://sinopharm.cra.ac.th

หรือจองผ่านแอปพลิเคชั่น SINOP ทั้งระบบ , และ Gallery
กด > Google Play (Android)
กด > App Store (iOS)
กด > HUAWEI App Gallery