อุทยานภูกระดึงปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 มกราคม 2564 ทั้งหมด 14 วัน

พบว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และระยอง

https://www.facebook.com/PKDnationalpark/

แฟนเพจอุทยานแห่งชาติภูกระดึง (Phu Kradueng National Park) ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 มกราคม 2564 ทั้งหมด 14 วัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 () รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในอุทยาน ชุมชนใกล้เคียง

วิธีขอคืนเงินค่าที่พักอุทยานหรือขอเลื่อนวันเข้าพักอุทยาน เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

แฟนเพจอุทยานแห่งชาติภูกระดึง (Phu Kradueng National Park) ประกาศปิดอุทยานชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 มกราคม 2564 ทั้งหมด 14 วัน
5 – 18 มกราคม 2564 ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงชั่วคราว 14 วัน

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ติดต่อทำเรื่องอุทยาน (หากกำหนดเข้าพักน้อยกว่า 5 วันหรือเลยวันเข้าพัก) เบอร์โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744
ติดต่อขอทำเรื่อง เบอร์โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744
ติดต่อขอทราบผลการโอนเงินคืน ฝ่ายเงินรายได้บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1784
ติดต่อฝ่ายบริการที่พัก โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744
ติดต่อและตรวจสอบผลการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ ได้ที่หมายเลข 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744
ติดต่อ Call Center (จองที่พัก) โทร. 0 2562 0760-2

ที่มา https://www.facebook.com/PKDnationalpark/