ปัญหาคำถาม : ยืนยันตัวตนที่ธนาคารแล้วรอกี่วัน ? ถึงจะใช้งานแอปเป๋าตังได้

คำตอบ รอผลการยืนยัน ภายใน 24 ชั่วโมงหรือวันถัดไป และมีผลทาง sms หรือทาง email ไปแจ้งให้ทราบ แล้วจากนั้นทำตามระบบขั้นตอนของแอปเป๋าตัง


คนที่ได้รับสิทธิชิมช้อปใช้ไปแล้ว ได้รับข้อความ

เกิดปัญหาการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ สามารถลองใหม่ได้ 3 ครั้ง หรือนำบัตรปชช.ติดต่อสาขา หรือเข้าได้รับข้อความยืนยันสิทธิผ่าน sms แล้ว

ไปติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อไปยืนยันตัวตนสิทธิ และเข้าแอปเป๋าตังใหม่อีกครั้งในวันถัดไปเช่นกัน

[ปัญหา] ยืนยันตัวตนที่ธนาคารแล้วรอกี่วัน ? ถึงจะใช้งานแอปเป๋าตังได้

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ชิมช้อปใช้ด้วยตัวเอง จะหมดสิทธิหรือไปหรือยัง ? ระหว่างไปรอยืนยันตัวตน 3 ทำการ

ใช้ลองโทรหา Call Center by Krungthai ของธนาคารกรุงไทย เพื่อตรวจสอบสิทธิ ว่าได้หรือไม่ได้สิทธิ เบอร์ 02-111-1144 กด 2 –> กด1 –> กดหมายเลขบัตรประชาชนตามด้วยเครื่องหมาย # และ กด 2

ปัญหา! ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ สามารถลองใหม่ได้ 3 ครั้ง หรือนำบัตรปชช.ติดต่อสาขา ทำอย่างไงดี ?

โหลดแอปเพื่อชำระสินค้าและบริการชิมช้อปใช้ G-Wallet : ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง :iPhone | Android