สรุปให้! แอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

รอบประชาชน


เบอร์ติดต่อศูนย์ข้อมูลวัคซีน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  • โทร. 0 2078 9350
  • ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
  • ให้บริการถามข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนหลัก และวัคซีนตัวเลือก

เว็บไซต์จอง > https://sinopharm.cra.ac.th

สรุปให้! แอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม เปิดจองวันที่ 18 ก.ค. 64

แอปพลิเคชั่น SINOP ระบบ Google Play (Android) , App Store () และ App Gallery เพื่อจองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

สรุปให้! แอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม เปิดจองวันที่ 18 ก.ค. 64
แอปพลิเคชั่น

ติดตามสถานการณ์ใน #ซิโนฟาร์ม > https://twitter.com/


ดาวน์โหลดแอป CRA Sinop จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

ลงทะเบียนผู้จองสิทธิ์
ผ่านเว็บไซต์ > https://sinopharm.cra.ac.th

หรือจองผ่านแอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS , Android และ HUAWEI App Gallery
กด > Google Play (Android)
กด > App Store (iOS)
กด > HUAWEI App Gallery

โรงพยาบาลในพื้นที่ฯและปริมณฑลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน

sinopharm cra sinop

>> https://sinopharm.cra.ac.th

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดโรงพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีนต่อเข็ม วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนที่รับฉีด ได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ > https://www.facebook.com/chulabhornhospital/

ที่มา https://www.facebook.com/chulabhornhospital/ , https://www.facebook.com/nithi.mahanonda/ , https://www.facebook.com/nithi.mahanonda/ [1] , https://www.facebook.com/nithi.mahanonda/ [2] , https://www.facebook.com/MCOTBackbone/ , https://twitter.com/search?q=cra%20sinop