ปัญหาคำถาม : ขออภัยค่ะ ไม่สามารถผูกกระเป๋า เนื่องจากอุปกรณ์นี้ได้ผูกกระเป๋า G-Wallet ไว้แล้ว

[ปัญหา] ขออภัยค่ะ ไม่สามารถผูกกระเป๋า G-Wallet เนื่องจากอุปกรณ์นี้ได้ผูกกระเป๋า G-Wallet ไว้แล้ว แก้ปัญหาอย่างไงดี ?
ขออภัยค่ะ ไม่สามารถผูกกระเป๋า G-Wallet เนื่องจากอุปกรณ์นี้ได้ผูกกระเป๋า G-Wallet ไว้แล้ว

วิธีแก้ไขปัญหาเบี้องต้น ปัญหาไม่สามารถผูกกระเป๋า G-Wallet เนื่องจากอุปกรณ์นี้ได้ผูกกระเป๋า G-Wallet ไว้แล้ว

แนะนำให้ลองล้างข้อมูล ล้างแคช แอปเครื่องเรา โดยไปเมนูตั้งค่า > ไปหาจัดการแอป ขึ้นอยู่กับมือถือแต่ละยี่ห้อ > จากนั้นหาชื่อแอป เป๋าตัง

ถ้าไม่แน่ใจ กลัวข้อมูลหาย ไม่แนะนำวิธีนี้!

[ปัญหา] ขออภัยค่ะ ไม่สามารถผูกกระเป๋า G-Wallet เนื่องจากอุปกรณ์นี้ได้ผูกกระเป๋า G-Wallet ไว้แล้ว แก้ปัญหาอย่างไงดี ?

จากนั้นเข้า ใหม่อีกครั้ง

สำหรับบ้างคนทำไม่ได้ หลังจากล้างแคช หรือล้างข้อมูลไปแล้ว ยังไม่สามารถใช้งาน เพราะ 1 เบอร์โทร 1 สิทธิในการลงทะเบียน ไม่สามารถใช้งานซ้ำบนอุปกรณ์ที่เคยลงทะเบียน ไว้แล้ว ต้องเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่ หรือติดต่อธนาคาร


โหลดแอปเพื่อชำระสินค้าและบริการ G-Wallet : ดาวน์โหลดเป๋าตัง :iPhone | Android

Related Posts