วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

g-wallet คือ เงินของเราที่โอนเข้ากระเป๋า

  • ลืมใช้สิทธิของภาครัฐ ใช้ไม่ทัน ตามเวลาที่กำหนด เช่น โครงการชิมช้อปใช้ , เป็นต้น แล้วอยากโอนหรือถอนเงินออกจากกระเป๋า g-wallet แล้ว
  • อยากโอนหรือถอนเงินออกจากกระเป๋า g-wallet เป๋าตัง ไปยังบัญชีธนาคารตัวเองหรือผู้อื่น
  • เลิกใช้งาน g-wallet แล้วเงินค้างในกระเป๋าเป๋าตัง อยากโอนเงินออกมา

ตัวอย่างที่เขียน แนะนำวิธีโอนเงินออกจากกระเป๋า g-wallet ไปยังพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่บัญชีธนาคารของเราลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยแล้ว

เปิดแอปเป๋าตัง > บริการ g-wallet > เลือกโอนเงิน (ถอนเงินจาก g-wallet ไปยังบัญชีของเรา)

เปิด g-wallet เป๋าตัง > กดปุ่มเลือกโอนเงิน

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

ใส่หมายเลขพร้อมเพย์ (เบอร์โทรศัพท์มือถือ) หรือเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ลงทะเบียนเอาไว้!

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน g-wallet เป๋าตัง

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

ระบุจำนวนที่ต้องการโอนเงินออก > กดปุ่มยืนยัน

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

ระบุจำนวนที่ต้องการโอนเงินออก > กดปุ่มยืนยัน

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

กดรหัส PIN รหัสเดียวกับตอนเข้าแอปเป๋าตัง

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

ทุกอย่างเรียบร้อยยอดเงินคงเหลือ จะถูกโอนเงินบัญชีของเรา

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

สรุปวิธีโอนหรือถอนเงินกระเป๋า g-wallet เป๋าตัง ไปยังบัญชีตัวเองหรือบัญชีคนอื่น

1. เปิด g-wallet เป๋าตัง > กดปุ่มเลือกโอนเงิน
2. ใส่หมายเลขพร้อมเพย์ (เบอร์โทรศัพท์มือถือ) หรือเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ลงทะเบียนเอาไว้!
3. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน g-wallet
4. ระบุจำนวนที่ต้องการโอนเงินออก > กดปุ่มยืนยัน
5. ตรวจสอบยอดเงินอีกครั้ง > ยืนยันการโอนเงิน
6. กดรหัส PIN รหัสเดียวกับตอนเข้าแอปเป๋าตัง
7. ทุกอย่างเรียบร้อยยอดเงินคงเหลือ จะถูกโอนเงินบัญชีของเรา

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play