วิธีเอาเงินออกจาก โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

คือ เงินของเราที่โอนเข้ากระเป๋า g-wallet เป๋าตัง

  • ลืมใช้สิทธิของภาครัฐ ใช้ไม่ทัน ตามเวลาที่กำหนด เช่น โครงการ , โครงการ เป็นต้น แล้วอยากโอนหรือถอนเงินออกจากกระเป๋า g-wallet แล้ว
  • อยากโอนหรือถอนเงินออกจากกระเป๋า g-wallet เป๋าตัง ไปยังบัญชีธนาคารตัวเองหรือผู้อื่น
  • เลิกใช้งาน g-wallet แล้วเงินค้างในกระเป๋าเป๋าตัง อยากโอนเงินออกมา

ตัวอย่างที่เขียน แนะนำวิธีโอนเงินออกจากกระเป๋า g-wallet ไปยังพร้อมเพย์ () ที่บัญชีธนาคารของเราลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยแล้ว

อย่าลืมอัปเดตแอปเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนยืนยันตัวตน และใช้งานตามสิทธิ

  • กด > Apple Store ต้องใช้ระบบ 9.0 ขึ้นไป
  • กด > Google Play เวอร์ชัน Android ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า

วิธีเอาเงินออกจากแอป

แอปเป๋าตังเวอร์ชันแอปเป๋าตัง 11.1.0 ขึ้นไป

เข้าแอปเป๋าตัง > ใส่รหัส PIN > กด G Wallet > เลือก โอนเงิน

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว
เลือก โอนเงิน

ใส่หมายเลขพร้อมเพย์ (เบอร์โทรศัพท์มือถือ) หรือเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ลงทะเบียนเอาไว้!

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

ตรวจยอดเงินคงเหลือใน g-wallet เป๋าตัง

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

ระบุจำนวนที่ต้องการโอนเงินออก > กดปุ่มยืนยัน

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

ระบุจำนวนที่ต้องการโอนเงินออก > กดปุ่มยืนยัน

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

กดรหัส PIN รหัสเดียวกับตอนเข้าแอปเป๋าตัง

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

ทุกอย่างเรียบร้อยยอดเงินคงเหลือ จะถูกโอนเงินบัญชีของเรา

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

สรุปวิธีโอนหรือถอนเงินกระเป๋า g-wallet เป๋าตัง ไปยังบัญชีตัวเองหรือบัญชีคนอื่น

แอปเป๋าตังเวอร์ชันแอปเป๋าตัง 11.1.0 ขึ้นไป

1. เข้าแอปเป๋าตัง > ใส่รหัส PIN > กด G Wallet > เลือก โอนเงิน2. ใส่หมายเลขพร้อมเพย์ (เบอร์โทรศัพท์มือถือ) หรือเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ลงทะเบียนเอาไว้!
3. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน g-wallet
4. ระบุจำนวนที่ต้องการโอนเงินออก > กดปุ่มยืนยัน
5. ตรวจสอบยอดเงินอีกครั้ง > ยืนยันการโอนเงิน
6. กดรหัส PIN รหัสเดียวกับตอนเข้าแอปเป๋าตัง
7. ทุกอย่างเรียบร้อยยอดเงินคงเหลือ จะถูกโอนเงินบัญชีของเรา

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play


Related Posts