[ราคาใหม่] ปรับราคาหูฟัง 2020 ทุกรุ่นถูกลง มีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563

[ราคาใหม่] Apple ปรับราคาหูฟัง AirPods 2020 ทุกรุ่นถูกลง มีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563
ราคาใหม่ 2020 ทุกรุ่นถูกลง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563

  • AirPods พร้อมเคสชาร์จแบบไร้สาย ราคาเดิม 5,990 บาท ราคาใหม่ 5,684 บาท ส่วนต่าง 306 บาท
  • AirPods พร้อมเคสชาร์จ ราคาเดิม 7,490 บาท ราคาใหม่ 7,151 บาท ส่วนต่าง 339 บาท
  • เหลือ ราคาเดิม 9,490 บาท ราคาใหม่ 8,992 บาท ส่วนต่าง 498 บาท
  • AppleCare+ สำหรับหูฟัง 1,200 บาท

หรือซื้อหูฟัง AirPodsได้ที่ร้าน thailand ทั้ง 2 สาขา apple store thailand และ apple store thailand world

Related Posts