สมัคร! รับเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567 วันไหน ?

สมัครสอบ! ข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567 วันไหน ?
สมัครสอบข้าราชการมหานคร รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567

อ้างอิง https://file.thaijobjob.com/prakad/bangkok202402/bangkok202402_3

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 (จำกัดที่นั่งสอบ 20,000 ที่นั่งสอบ)

ช่องทางสมัครสอบ https://bangkok.thaijobjob.com/

สมัครสอบ! ข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567 วันไหน ?

วุฒิที่ใช้สมัครสอบ เลือกได้วุฒิเดียว

  • ระดับปวช , ปวท , ปวส
  • ระดับปริญญาตรี

ค่าสมัครสอบ

300 บาท

สมัคร

ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และพื้นหลังไม่มีลวดลายใด ๆ บนรูปถ่าย และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ประเภทไฟล์เป็น JPG ขนาดไฟล์ 40 – 100 กิไลไบต์ (KB))

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ http://ksb.bangkok.go.th/

วันสอบ รอประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก.

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ http://ksb.bangkok.go.th/

ประกาศผลสอบผ่าน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ http://ksb.bangkok.go.th/

พิมพ์หนังสือรับรองสอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ http://ksb.bangkok.go.th/


Related Posts