#สรุปให้ 150 บาทใช้ไม่หมดแต่ละวัน ทบยอดสิทธิให้วันรุ่งขึ้นหรือตัดทิ้งเลย

#สรุปให้ 150 บาทคนละครึ่งใช้ไม่หมดแต่ละวัน ทบยอดสิทธิให้วันรุ่งขึ้นหรือตัดทิ้งเลย ?

#สรุปให้ 150 บาทงใช้ไม่หมด ทบยอดวันรุ่งขึ้นหรือตัดทิ้งเลย ?

150 บาทคนละครึ่งใช้ไม่หมดแต่ละวันทบยอดหรือตัดทิ้ง ?

จากการสอบถามกับ Call Center by Krungthai 02-111-1144

สรุป คือ ทบยอดเงินสิทธิคนละครึ่ง แต่ไม่ได้ทบยอดในรุ่งขึ้น จะทบยอดในครั้งที่ 21

วิธีคำนวณยอดคนละครึ่ง 150 บาท ทบยอด

ยอดสิทธิคนละครึ่ง 3,000 บาท หารออกมาใช้ได้ 20 ครั้ง (150 บาท)

เช่น ใช้สิทธิครบ 20 ครั้งแล้ว ยอดเงินที่ใช้สิทธิแต่ละครั้งไม่หมด 150 บาท เหลือเงินสะสมครั้งละ 5 บาท (20 วัน)

พอครั้ง 21 นำยอดคงเหลือ 5 บาทแต่ละวันมา นำมาบวกกันเท่ากับ 100 บาท

วันที่ 21 ได้สิทธิคนละครึ่งมูลค่าคงเหลือ 100 บาท

คนละครึ่ง 150 บาท ต้องใช้ทุกวันไหม ?

ไม่ต้องใช้ทุกวันหรือติดต่อกัน แต่ต้องคำนวณวันใช้สิทธิให้ดี ไม่งั้นจะเสียสิทธิคนละครึ่ง 3,000 บาท

ใช้สิทธิคนละครึ่งไปแล้ว 1 ครั้ง เปลี่ยนใจอยากใช้สิทธิ ได้ไหม ?

ไม่ได้

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมาตรการช้อปดีมีคืน เลือกได้แค่เพียง 1 โครงการเท่านั้น

ติดต่อธนาคารกรุงไทย เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเบอร์ 02-111-1114


ร้านค้าถุงเงิน แยกหมวด แยกแต่ละจังหวัด