สรุป! โอนเงินไม่ได้ 1 ก.ค. 2566 ตั้งแต่ 14.00 น. ได้วันเงินวันไหน ?

กรณีลูกค้าที่ได้ทำการโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร วันที่ 1 ก.ค. 66 ในช่วงเวลาที่ระบบขัดข้อง และเงินยังไม่เข้าบัญชีปลายทาง ธนาคารจะดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีปลายทางภายในเวลา 19:00 น. ของวันที่ 2 ก.ค. 66

reviewaraidee

Related Posts