รายชื่อธนาคาร ประกาศพักเงินต้น-ดอกเบี้ย สินเชื่อเป็นเวลา 3 เดือน

6 ธนาคารประกาศพักเงินต้น-ดอกเบี้ย สินเชื่อเป็นเวลา 3 เดือน

 • ธนาคารออมสิน
  • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • ธนาคาร
  • ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)
  • ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บ
 • ธนาคารยูโอบี
  • ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
 • และธนชาติ
  • ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

3 ธนาคารพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน


ธนาคารออมสิน

ออมสิน ช่วยลูกค้าเงินกู้ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนกับธนาคาร ระยะเวลาเริ่ม 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

Call Center : 1115

ที่มา https://www.gsb.or.th/ , https://www.facebook.com/GSBSociety/


ลูกค้าทุกราย

 • สินเชื่อบุคคล ภายใต้กำกับ เช่น Smart Money อเนกประสงค์ 5 Plus พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน
 • สินเชื่อบ้าน วงเงินกู้น้อยกว่า 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีสถานะชำระปกติที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ และยื่นความประสงค์ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63

ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง

 • พักชำระเงินต้น สูงสุดนาน 12 เดือน
 • ต้องแสดงเอกสารรายได้และเอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • กรอกข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผลกระทบที่ได้รับ
 • อัปโหลดเอกสาร
 • ยืนยันและส่งข้อมูล รอผลการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ลงทะเบียน https://krungthai.com/covid19/

Call Center 0-2111-1111

ที่มา https://krungthai.com/ , https://www.facebook.com/krungthaibank/


ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)

พักชำระหนี้เงินต้น 3 เดือน สำหรับยอดหนี้ไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ ลดค่างวดการผ่อนชำระ

สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้

 • สามารถกรอกข้อมูลและดูรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.cimbthaiauto.com

CIMB THAI Center 02 626 7777

ที่มา https://www.cimbthai.com/​ , https://www.facebook.com/CIMBThai/


ธนาคารยูโอบี

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 เดือน

บัตรเครดิตยูโอบี บัญชียูโอบีแคชพลัส สินเชื่อบุคคลไอแคช

 • ปรับลดอัตราผ่อนชําระคืนขั้นตํ่าให้ลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบีและแคชพลัสทุกท่าน โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบ
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
 • ยกเว้นการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • เปลี่ยนยอดคงค้างทั้งหมดเป็นงวดผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สูงสุดถึง 48 เดือน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอความช่วยเหลอืจากผลกระทบ https://www.uob.co.th

ที่มา https://www.uob.co.th/ , https://www.facebook.com/uob.th/


ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาติ

สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
 • เริ่มพักชำระหนี้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63

สินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน

ลงทะเบียนได้ที่ https://tmbbank.com/loan-covid19

Care Center 1558

ที่มา https://www.tmbbank.com/ , https://www.facebook.com/TMB/


ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทเงินกู้ (Installment Loan)

 • พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 3 เดือน

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนาน 3 เดือน
 • วงเงินขณะอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ขอความช่วยเหลือเป็นรายกรณีตามสถานการณ์

บัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) นาน 2 ปี ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกรายได้รับสิทธิอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ
 • ปรับลดดอกเบี้ยลงเป็นพิเศษ อยู่ที่ 12% สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบอาชีพหรือทำงานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว

อ่านรายละเอียดลงทะเบียน แบบฟอร์มรับความช่วยเหลือ https://www.bangkokbank.com/th-TH/COVID19-Update

บัวหลวงโฟน 1333

ที่มา https://www.bangkokbank.com/


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี (สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย)

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ศึกษารายละเอียดและยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน https://www.krungsri.com/

ลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

 • พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน สำหรับรถจักรยานยนต์ และสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน สำหรับรถยนต์
 • กรุงศรีออโต้ โทร 02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5  หรือ ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ คลิก 

Care Center 1572

ที่มา https://www.krungsri.com/ , https://www.facebook.com/KrungsriSimple


ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

 • พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน หรือลดยอดผ่อนต่องวด 50% สูงสุด 12 เดือน

บัตรเครดิตกสิกร

 • พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ถึงธันวาคม 2563

วิธีลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือ COVID-19

เข้า LINE KBank Live https://kbank.co/LINEfriend > เลือกที่เมนู “มาตรการช่วยเหลือ COVID-19” หรือ พิมพ์ @Help


ลูกค้าบุคคล ติดต่อ K-Contact Center 02-8888888

ผู้ประกอบการ ติดต่อ K-BIZ Contact Center 02-8888822

ที่มา https://www.kasikornbank.com/ , https://www.facebook.com/KBankLive/


ธนาคารไทยพาณิชย์

 บัตรเครดิต

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan

 • พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อรถยนต์

 • พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อ SSME

 • พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน และสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)

โทรศัพท์สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 02-7777777 กด 4

ที่มา https://www.scb.co.th/


ธนาคารอาคารสงเคราะห์

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ซื้อทรัพย์ธนาคาร (บ้านมือสอง) ซึ่งอยู่ระหว่างผ่อนดาวน์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส-19 (COVID-19)

 • ชำระเพียง 25 % ของจำนวนเงินงวด เป็นระยะเวลา 4 เดือน
 • เป็นผู้ซื้อทรัพย์ NPA (บ้านมือสอง) ซึ่งอยู่ระหว่างผ่อนดาวน์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19)
 • ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • https://www.facebook.com/ghbank/posts/2878800692165974

เพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ NPL ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.9%ต่อปี จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนาน 6 เดือน (สำหรับลูกค้าใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ หรือลูกค้าที่อยู่ในสถานะกฎหมาย) https://www.facebook.com/ghbank/posts/2877075382338505

 • ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมโครงการมาตรการผ่าน 3 ช่องทาง ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย.63

พักชำระเงินต้น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ลดดอกเบี้ย ลดเงินงวด https://www.ghbank.co.th/news/detail/public-relations/ghbank-covid-19


Related Posts