สิทธิซื้อบัตรรถไฟฟ้า และซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้ารถเมล์ได้นะ


สรุปให้ สายสีน้ำเงิน และได้ทุกสถานี

ใช้สิทธิ์เราชนะในโครงการ “เราชนะ” ออกเหรียญโดยสาร (Token) เพื่อเดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร () ได้ทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

คำเตือน! แจ้งขอรับ ซือห้องออกบัตรโดยสาร ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

#สรุปให้ เราชนะซื้อบัตรรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วงได้ทุกสถานี

รูปแบบเหรียญโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ทุกสถานี ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

#สรุปให้ เราชนะซื้อบัตรรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วงได้ทุกสถานี

กลุ่มผู้ถือ 2 กรณี

กรณีที่ 1 ใช้สิทธิ์ค่าเดินทางของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน
1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสัญลักษณ์ “แมงมุม” บนหลังบัตร สามารถใช้แตะที่ประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติเพื่อเดินทางได้ทันที
2. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสัญลักษณ์ “Prompt Card” ต้องนำบัตรมาออกเหรียญโดยสารที่ห้องออกบัตรโดยสาร

กรณีที่ 2 ใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำบัตรมาออกเหรียญโดยสารที่ห้องออกบัตรโดยสาร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ ผ่าน (G-Wallet)

ติดต่อออกเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี โดยระบบจะตัดเงินจากโครงการเราชนะ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

รูปแบบเหรียญโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ทุกสถานี ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

และหากผู้ใช้สิทธิ์ออกเหรียญโดยสารแล้ว จะไม่สามารถนำเหรียญโดยสารเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี ทั้งนี้ สิทธิ์ในโครงการฯ

ไม่สามารถใช้ออกเหรียญโดยสารประเภทเด็ก/ผู้สูงอายุ และไม่สามารถใช้เติมเงิน เติมโดยสาร ชำระค่าที่จอดรถ หรือชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของรถไฟฟ้า MRT ได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ พบปัญหาการใช้งาน

สอบถามรายละเอียดบริการรถไฟฟ้า MRT เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200

ที่มา https://www.facebook.com/BEM.MRT/

Related Posts