มาแล้ว! งาน 2567! สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และ ครั้งที่ 22 ()

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 (BANGKOK INTERNATIONAL BOOK FAIR 2024)

วันที่ 28 มี.ค. 67 เปิดเวลา 12:00 – 21:00 น. และวันที่ 29 มี.ค. – 8 เม.ย. 67 เปิดเวลา 10:00 – 21:00 น.

https://www.facebook.com/bookthai
มาแล้ว! งานสัปดาห์หนังสือ 2567! สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 (BANGKOK INTERNATIONAL BOOK FAIR 2024)

ครั้งที่ 29

  • วันที่ 10 – 20 ตุลาคม 2567
  • จัดที่ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG
  • ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  • https://maps.app.goo.gl/3Uzw8HYd1yKhJStWA