อยากประสบความสำเร็จ ต้องไม่หยุดพัฒนาตนเอง! ยิ่งในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซน เปลี่ยนมุมมอง ปรับความคิด และเริ่มต้นพัฒนาตนเองในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การงาน ภาพลักษณ์ ทัศนคติ จิตใจ และการวางเป้าหมายในชีวิต เพื่อผลักดันตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข


ซีรีส์หนังสือชุดมองมุมใหม่ เขียนโดย ที่ปรึกษาและโค้ชด้านการบริหารเพื่อความสุขและความสำเร็จ วางแผงในรูปแบบ e-book โดยรวบรวมเนื้อหาจาก ตีพิมพ์ใน

ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้อ่านว่ามีเนื้อหาที่นำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงและใช้ได้กับทุกยุคสมัย ในซีรีส์ประกอบด้วย e-book 6 เล่ม แบ่งตามมิติต่างๆ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู้อ่านได้ “มองมุมใหม่” เพื่อ “ปลดล็อก” ศักยภาพภายในตัวเองให้กลายเป็นคุณคนใหม่ที่ดีกว่าคุณคนเมื่อวาน จะมีเล่มไหนบ้างไปดูกันเลย

[แนะนำ] หนังสือชุดมองมุมใหม่ คู่มือพัฒนาตนเองแบบรอบด้านที่คนยุคใหม่ต้องรู้
หนังสือชุดมองมุมใหม่ แบบรอบด้านที่คนยุคใหม่ต้องรู้
  • 1. มองมุมใหม่ การเงินงอกเงย หนังสือเล่มแรกในซีรีส์ที่จะช่วยก่อร่างสร้างแนวทางเพื่อการประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพทางการเงิน ซึ่งความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ! มาเรียนรู้ “เคล็ดลับของคนรวย” และเทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อบ่มเพาะนิสัยที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จทางการเงินตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงวัยเกษียณอย่างมีความสุข
  •  2. มองมุมใหม่ การงานก้าวหน้า หนังสือเล่มที่สองจะมาเป็นเพื่อนคู่คิดจุดประกายเพื่อการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ตั้งแต่การเลือกอาชีพการงาน เทคนิคการบริหารตนเอง บริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งการวางแผนและกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี
  •  3. มองมุมใหม่ ภาพลักษณ์เหนือชั้น หนังสือที่จะมาเป็นผู้ช่วยในการสร้าง “ภาพลักษณ์ในทางบวก” ด้วยเทคนิคการวางตัว การพูด และมารยาทในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สร้างภาพลักษณ์ในทางลบ พร้อมทั้งเรียนรู้การรับมือและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง เพื่อสร้างความประทับใจและการยอมรับอันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้   
  • 4. มองมุมใหม่ ทัศนคติหนุนนำ เชื่อไหมว่าคนเราสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองให้เกิดทัศนคติในทางบวกได้ ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่รวบรวมมาในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยดีๆ และขจัดนิสัยแย่ๆ ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาตนเอง ให้คุณสามารถพัฒนาจุดแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่น พลิกเรื่องลบๆ ให้เป็นบวก และมองหาแง่มุมที่สร้างความสุขได้ในทุกๆ สิ่ง
  • 5. มองมุมใหม่ พลังใจเข้มแข็ง สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้ในการพัฒนาตนเองคือพลังใจที่เข้มแข็ง หนังสือเล่มนี้จะช่วยแนะแนวทางการ “ฝึกจิตใจ” ตนเองแบบเข้าใจง่าย ช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของตัวเอง สามารถควบคุมความคิด อารมณ์ และจัดการกับความเครียดได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ตกเป็นทาสของความกลัวหรือความวิตกกังวล
  • 6. มองมุมใหม่ ชีวิตเป็นสุข ปลายทางของความสุขคือความเข้าใจสมดุลของ “ชีวิตที่มั่งคั่ง” หนังสือเล่มนี้จะช่วยพาคุณไปค้นหา “คุณค่า” ที่ควรยึดถือเป็นหลักในการดำรงชีวิต และเรียนรู้ที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น เพื่อให้คุณมีความกล้าหาญที่จะเลือกและตัดสินใจได้อย่างอิสระ สามารถกำหนดเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญในชีวิตเพื่อสร้างแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จให้กับตนเองได้

มา “ปลดล็อก” ศักยภาพในตัวคุณให้ “พัฒนาตนเอง” ได้อย่างก้าวกระโดด เพื่อมุ่งไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิตในแบบที่เป็นคุณกับ ซีรีส์หนังสือชุด “มองมุมใหม่” ทั้ง 6 เล่มได้แล้ววันนี้

สามารถสั่งซื้อและดาวน์โหลดได้ที่  www.mebmarket.com และ www.ookbee.com ในรูปแบบ e-book เท่านั้น

Related Posts