จ่ายผ่านโดนดึงสิทธิกลับ จะได้ไหม ?


สำนักงาน ตอบว่า

กรณีชำระเงินสมทบมาตรา 40 ผ่านตู้บุญเติม และตรวจสถานะเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 พบว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล และรอตรวจสอบสถานะอีกครั้งค่ะ

ตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


Related Posts