จะได้เยียวยาประกันสังคมไหม ?


กระทรวงแรงงาน ตอบว่า

กรณีผู้ประกันตนชำระเงินสมทบมาตรา 40 ผ่านตู้บุญเติม และตรวจสอบสถานะเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 พบว่าไม่ได้รับสิทธิ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล และรอตรวจสอบสถานะอีกครั้งค่ะ

ตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่