จ่ายผ่านตู้บุญเติมโดนดึงสิทธิกลับ จะได้เยียวยาไหม ?


สำนักงานประกันสังคม ตอบว่า

กรณีผู้ประกันตนชำระเงินสมทบมาตรา 40 ผ่านตู้บุญเติม และตรวจสอบสถานะเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 พบว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล และรอตรวจสอบสถานะอีกครั้งค่ะ

ตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่