ไปงาน 2565 นั่ง BTS (บีทีเอส) ลงสถานีอะไร ?

  • งาน 2565 ภายใต้แนวคิด ““เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัย”” 
  • ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลา 9 วัน
  • เปิดและปิดตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

อย่าลืมนำถุงผ้า/ภาชนะใช้ซ้ำ มาด้วยนะ

นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว (บีทีเอส) ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออกที่ 1

google map มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน https://goo.gl/maps/kstBKfHXt7oru2mM9


งานเกษตรแฟร์ 2565 เริ่มกี่โมง ? เปิดปิดกี่โมง ?

เปิดและปิดตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

งานเกษตรแฟร์ 2565 จัดเมื่อไหร่ ? ที่ไหน ? กี่วัน ?

kasetsart fair 2022 kasetsart university

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลา 9 วัน
จัดที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ

เดินงานไปงานเกษตรแฟร์ 2565 ด้วยรถไฟฟ้า BTS ออกประตูอะไร ?

นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว (บีทีเอสส่วนต่อขยาย) ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออกที่ 1

google map มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนไปงานเกษตร์แฟร์ https://bit.ly/32RH51F

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ 2565 “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด”

1.เข้ารับการตรวจคัดงวัดอุณหภูมิ 6 จุดเข้างาน ได้แก่ 1.ประตูพหลโยธิน 2.ประตูงามวงศ์วาน (1) 3.ประตูสวนวรุณาวัณ (สำนัิพิธภัณฑ์ ฯ) 4.แยกโครงการหลวง 5.แยกสำนักการกีฬา 6.แยกคณะเกษตร
2.ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส
3.มีผลตรวจ ATK / PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

4.สแกน QR CODE ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากงาน
5.สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วย ตลอดเวลา 100 %
6.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เดินชมงานตามระบบเดินทางเดียว (One way)
7.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และ ตามจุดต่างๆที่ให้บริการภายในงาน
8.ใช้ระบบ KU เกษตรแฟร์ บนมือถือ แทนสูจิบัตรเข้าชมงาน
9.ใช้รถรางให้บริการโดยสารตามเส้นทางภายในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
10.งดรับประทานอาหารในขณะเดินชมงาน ไม่นั่งรับประทานรวมกลุ่มในร้าน
11.ทิ้งขยะและคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ ตามจุดต่างๆที่ให้บริการภายในงาน

ที่มา https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/

โซนงานเกษตรแฟร์ 2565

โซน A ตลาดน้ำนนทรี
โซน B เศรษฐกิจฐานราก
โซน C เทคโนโลยีการเกษตร
โซน D ต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตร
โซน E Cafe in the garden สินค้า DIY and IDEA และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
โซน F สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
โซน G สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค
โซน H KU Shopping Mall
โซน J KU Outlet สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐและแฟรนไชส์
โซน K สินค้าจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ

ที่มา : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/