ไปงานเกษตรแฟร์ 2563 นั่ง BTS (บีทีเอส) ลงสถานีอะไร ?

ภายใต้แนวคิด “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดและปิดตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ 

อย่าลืมนำถุงผ้า/ภาชนะใช้ซ้ำ มาด้วยนะ

งานเกษตร​แฟร์ 2563 ภายใต้แนวคิด “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดและปิด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว (บีทีเอสส่วนต่อขยาย) 
ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออกที่ 1

ไปงานเกษตรแฟร์ 2563 นั่ง BTS (บีทีเอส) ลงสถานีอะไร ? นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว (บีทีเอสส่วนต่อขยาย) 
ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออกที่ 1
นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว (บีทีเอสส่วนต่อขยาย) 
ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออกที่ 1
https://www.facebook.com/BTSSkyTrain/

แผนผังภายในงานเกษตร​แฟร์ 2563

ไปงานเกษตรแฟร์ 2563 นั่ง BTS (บีทีเอส) ลงสถานีอะไร ?
 1. โซน A ตลาดน้ำนนทรี
 2. โซน B ร้านค้า SME และร้านของสมาคมศิษย์เก่าฯ
 3. โซน C เทคโนโลยีการเกษตร
 4. โซน D ต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตร
 5. โซน E สินค้า DIY and IDEA และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
 6. โซน F สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
 7. โซน G สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค
 8. โซน H KU Shopping Mall
 9. โซน K สินค้าจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ
 10. โซน M สินค้า Amazing Zone
 11. โซน P KU Outlet สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐและแฟรนไชส์
 12. ศูนย์อาหาร
 13. สวนสนุก
 14. ร้านค้านิสิต

map มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน https://goo.gl/maps/kstBKfHXt7oru2mM9

ที่มา : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/