ซื้อบัตร และซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าได้นะ


สรุปให้ ซื้อบัตรรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า

ผู้โดยสารที่มีการลงทะเบียนในโครงการ “เราชนะ” จะสามารถเริ่มชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าสายสีทอง ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

คำเตือน! แจ้งขอรับสิทธิเราชนะ ซือบัตรโดยสารเดียว ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

ประเภทบัตรโดยสารที่รับชำระผ่าน “เราชนะ” ได้แก่ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) สามารถมาติดต่อขอรับสิทธิได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

#สรุปให้ เราชนะซื้อบัตรรถไฟฟ้า BTS จ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าสายสีทอง

วิธีซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) รถไฟฟ้า BTS

ประเภทที่ซื้อได้ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) สามารถมาติดต่อขอรับสิทธิได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

สำหรับกลุ่มผู้ได้สิทธิในการใช้ “เราชนะ” เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า

1. ผู้โดยสารถือบัตร
2. ผู้โดยสารที่โหลดแอปพลิเคชั่น

สามารถถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2617 6000

ที่มา https://www.facebook.com/BTSSkyTrain/

Related Posts