วิธีใช้เงินกับร้านค้าอย่างไง ? เพื่อไม่ให้โดนตัดสิทธิ 1000 บาทและรับเงินคืน 15%

ตามสิทธิที่ได้รับจากโครงการชิมช้อป เมื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงิน ไม่ใช่ มันอยู่ใน G-Wallet 1,000 บาท และรับเงินคืน 15% สูงสุด 4,500 บาท ต้องใช้จ่ายจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. – 30 พ.ย. 2562

วิธีคำนวณวันที่ใช้เงินอย่างไง ? เพื่อไม่ให้โดนตัดสิทธิ ในชิมช้อปใช้ ต่อที่ 1 ใช้เงิน 1000 บาทและต่อที่ 2 รับเงินคืน 15%

 • ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ชิมช้อปใช้ เรียบร้อยแล้ว
  • ตัวอย่าง ขอสิทธิวันที่ 23 กันยายน 2562 จากนั้นรอรับ SMS / Email ผลการลงทะเบียนรับสิทธิภายใน 3 วันทำการ
 • เมื่อได้ผลยืนยันรับสิทธิเรียบร้อยแล้วให้นับไปอีก 14 วัน เพื่อจะได้ใช้เงิน 1,000 บาท
  • ตัวอย่าง ขอสิทธิวันที่ 23 กันยายน 256 และรับผลยืนยันสิทธิ วันที่ 26 กันยายน 2562 ต้องใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ผ่าน 1,000 บาท ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ในจังหวัดที่เลือกใช้สิทธิเอาไว้กับระบบ
  • หลังจากผ่านไป 14 วัน ต้องใช้จ่ายแรกไปบ้างนะ! ถ้าไม่ใช้เงินเลยเกินเวลาที่กำหนดเอาไว้เงินจะถูกดึงกลับ
  • ตัวอย่าง เราจ่ายค่าอาหาร 50 บาท เหลือ 950 บาท ในช่วง 14 วันแรก
 • สามารถใช้จนจบโครงการไปถึง 30 พ.ย. 2562
 • นอกจากการรับเงิน G-Wallet 1,000 บาท สามารถเติมเงินเข้าระบบได้อีก ไม่เกิน 30,000 บาท เพราะได้รับเงินคืน 15% Cash Back สูงสุด 4,500 บาท

ตัวอย่างการคำนวณการคืนเงิน 15% สูงสุด 4,500 บาท วงเงินจ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

 • จ่าย 1,000 บาท จะได้รับเงินคืน 150 บาท
 • จ่าย 2,000 บาท จะได้รับเงินคืน 300 บาท
 • จ่าย 3,000 บาท จะได้รับเงินคืน 450 บาท
 • จ่าย 4,000 บาท จะได้รับเงินคืน 605 บาท
 • จ่าย 5,000 บาท จะได้รับเงินคืน 750 บาท
 • จ่าย 10,000 บาท จะได้รับเงินคืน 1,500 บาท
 • จ่าย 20,00 บาท จะได้รับเงินคืน 3,000 บาท
 • จ่าย 30,000 บาท จะได้รับเงินคืน 4,500 บาท

ข้อควรระวัง! ในช่วง 14 วันแรก ที่ขอรับสิทธิ ยังไม่มีโปรแกรม หรือเดินทางไปไหน อย่าเพิ่งรีบลงทะเบียนขอรับสิทธิ เพราะจะโดนตัดสิทธิเอา และไม่ได้รับรับเงินคืน 15% จากชิมช้อปใช้

อย่าลืม Download Application เป๋าตัง เพื่อใช้สิทธิผ่าน G-Wallet ม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร

ใครยังไม่มีแอปดาวน์โหลดเป๋าตังรอก่อน: iPhone | Android

Related Posts