คำนวณดอกเบี้ย กยศ. เป็นรายวัน ยอดหนี้ กยศ. กรอ.

ชําระหนี้ กยศ ครั้งแรกเท่าไหร่ ? เตรียมอะไรบ้าง ? จ่ายหนี้ กยศ ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม ทุกปี

 • แนะนำให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เปิดใช้บริการผ่านเว็บไซต์ก่อน
 • ผู้กู้รายเก่า รายใหม่ เรียบจบมานานแล้ว หรือเคยใช้ระบบเก่า ต้องลงทะเบียนระบบใหม่
 • ตรวจสอบ กยศ. ที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ เตรียมบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์

ดอกเบี้ย กยศ. คิดเป็นรายวัน คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ ไม่ใช่ ยอดเงินกู้ทั้งหมด

ยอดเงินต้นคงเหลือ อยู่ตรงไหน ?

 • เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ
 • แอปมือถือ กยศ. connect > ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี > ยอดเงินต้นคงเหลือ
คำนวณดอกเบี้ย กยศ. เป็นรายวัน คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ ไม่ใช่ยอดเงินกู้ทั้งหมด
ยอดเงินต้นคงเหลือ

วิธีคำนวณดอกเบี้ย กยศ. เป็นรายวัน ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้

สูตรคำนวณดอกเบี้ย กยศ. ทั้งวัน และรายปี (คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ)

 • ดอกเบี้ย กยศ. รายวัน (1) = ยอดเงินต้นคงเหลือ * อัตราดอกเบี้ย 1% หรือ 0.01
 • ดอกเบี้ย กยศ. ทั้งปี = ดอกเบี้ย กยศ. รายวัน (1) * 365 วัน (1 ปี)

ดอกเบี้ย รายวัน ถูกคิดคำนวณทุกวัน จนกว่าจ่ายเงินกู้ (ยอดเงินต้นคงเหลือ) กยศ. หมด

โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับทาง กยศ. connect และธนาคารกรุงไทย อีกครั้ง!

ตัวอย่างคิดดอกเบี้ย กยศ. (คิดเป็นรายวัน)


กรณีคำนวณ ยอดรวมที่ต้องชำระ (จริง!) คิดดอกเบี้ยแบบไหน ? รายวัน รายปี หรือรายงวด

ยอดรวมที่ต้องชำระ หน้าแรกของแอป กยศ connect หรือเว็บไซต์ หลังจากวันที่ 5 ก.ค. ยังไม่ใช่ยอดสุทธิ ยังไม่ใช่ยอดที่ต้องชำระจริง

สูตรคำนวณยอดรวมที่ต้องชำระ กยศ. (จ่ายปกติ ไม่มียอดค้างชำระ)

 • ดอกเบี้ย กยศ. รายวัน (1) = ยอดเงินต้นคงเหลือ * อัตราดอกเบี้ย 1% หรือ 0.01
 • ดอกเบี้ย กยศ. ทั้งปี (2) = ดอกเบี้ย กยศ. รายวัน (1) * 365 วัน
 • ยอดรวมที่ต้องชำระรวมกับดอกเบี้ยทั้งปี = ดอกเบี้ย กยศ. ทั้งปี (1) + ยอดเงินงวด

ยอดเงินงวด เอามาจากไหน ? ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด

ตารางการผ่อนชำระ 5 10 15 ปี (ขึ้นอยู่กับสัญญาเงินกู้) พร้อมดอกเบี้ย (รายวัน)

แนะนำให้จ่ายตรงตามวันที่ “ตารางผ่อนชำระ” แจ้งไว้

คำนวณดอกเบี้ย กยศ. รายวัน ยอดหนี้ กยศ. กรอ.
ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

 • ตรวจยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ชำระเงินและตรวจสอบ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด > ดูงวด
 • แอปมือถือ กยศ. connect > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด

กรณี จ่ายตามตารางผ่อนชำระ

ตามงวดที่ชำระ 15 ปี 10 ปี หรือ 5 ปี ยอดในตารางผ่อนชำระถูกคำนวณดอกเบี้ยทั้งปีแล้ว ยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย ของแต่ละงวด

 • ตรวจยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ชำระเงินและตรวจสอบ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด > ดูงวด
 • แอปมือถือ กยศ. connect > บริการ > ตารางผ่อนชำระ > ตารางประมาณการผ่อนชำระในแต่ละงวด

กรณี จ่ายตารางผ่อนชำระ แต่ไม่เงินก้อน ทำไงดี

 • แนะนำให้ ยอดตารางผ่อนชำระที่ถูกคำนวณดอกเบี้ยของวดนั้น ๆ แล้ว นำหาร 12 เดือน (1 ปี) จะได้ยอดที่ต้องชำระเฉลี่ยแต่ละเดือน
  • ตัวอย่าง ต้องจ่ายหนี้กยศ. + ดอกเบี้ย ตามยอดจ่ายจริงจำนวน 12000 บาท / 12 เดือน = จ่ายเดือนละ 1000 บาท
 • ห้ามจ่ายเกินวันที่ 5 ก.ค.​ โดยคิดเบี้ยปรับ (คิดเป็นรายวัน)
 • จ่ายได้ทั้งธนาคารกรุงไทย หรือร้าน 7-11 นำบัตรประชาตัวจริงไปด้วย

แนะนำจ่าย! กรณีชำระผ่าน QR Code กยศ connect

ถ้าชำระผ่าน QR Code ในช่วงเวลา 23.00 – 06.00 น. จ่ายไม่ได้ เนื่องจากระบบปิดให้บริการ

ชำระผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย, Krungthai NEXT, ตู้ ATM กรุงไทย และเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จะมีการปรับยอดเงินทันที จ่ายนอกเหนือจากนี้ ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ

 • ตรวจยอดหนี้ เว็บไซต์ กยศ. https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
  • > ชำระเงินและตรวจสอบ > ชำระ > ชำระเงินงวดปัจจุบัน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ (กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระ) > กดชำระเงิน
  • > เลือกบริการชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันทุกธนาคาร
  • > เปิดแอปธนาคาร > หาเมนูสแกนหรือสแกนจ่าย > สแกนจ่าย QR Code > ทำขั้นตอนจ่ายเงินตามแอปธนาคารที่เลือกไว้
  • จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วรอรับ sms StudenLoan ท่านได้รับชำระหนี้ กยศ. xxx บาท เรียบร้อยแล้ว
 • แอปมือถือ กยศ. connect ระบบ iOS / Android
  • > บริการ > การชำระเงิน > ชำระเงินงวดปัจจุบัน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ (กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระ)
  • > เลือกบริการชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันทุกธนาคาร
  • > บันทึกภาพ QR
  • > เปิดแอปธนาคาร > หาเมนูสแกนหรือสแกนจ่าย > เลือกภาพที่บันทึกไว้ > ทำขั้นตอนจ่ายเงินตามแอปธนาคารที่เลือกไว้
  • จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วรอการแจ้งเตือนในแอปมือถือ กยศ. connect แจ้งผลกองทุนได้รับการชำระเงิน กองทุนได้รับการชำระเงินเป็นจำนวนเงิน xxx บาท ยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ xxx บาท

หรือจ่าย 7-11 ยื่นบัตรประชาชน หรือแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ค่าธรรมเนียมบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 10 บาท) ยอดชำระจะปรับภายใน 2-3 วันทำการ เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการจ่าย


แนะนำ!! อยากรู้ว่าต้องจ่ายยอดหนี้ กยศ. กรอ. กี่บาท ?

แนะนำให้ติดต่อและสอบถามก่อนวันที่ 5 ก.ค. xxxx ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง แจ้งพนักงานธนาคารกรุงไทย > ขอใบสรุป ใบแจ้งยอดหนี้ กยศ. ที่จ่ายในงวดปัจจุบัน และสามารถจ่ายหนี้ กยศ. ได้เลย


สรุป! คำนวณดอกเบี้ย กยศ. รายวัน ยอดหนี้ กยศ. กรอ.

ดอกเบี้ย กยศ. คิดเป็นรายวัน คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ ไม่ใช่ ยอดเงินกู้ทั้งหมด

สูตรคำนวณดอกเบี้ย กยศ. ทั้งวัน และรายปี (คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ)

ดอกเบี้ย กยศ. รายวัน (1) = ยอดเงินต้นคงเหลือ * อัตราดอกเบี้ย 1% หรือ 0.01
ดอกเบี้ย กยศ. ทั้งปี = ดอกเบี้ย กยศ. รายวัน (1) * 365 วัน (1 ปี)

ดอกเบี้ย รายวัน ถูกคิดคำนวณทุกวัน จนกว่าจ่ายเงินกู้ (ยอดเงินต้นคงเหลือ) กยศ. หมด

สูตรคำนวณยอดรวมที่ต้องชำระ กยศ. (จ่ายปกติ ไม่มียอดค้างชำระ)

> ดอกเบี้ย กยศ. รายวัน (1) = ยอดเงินต้นคงเหลือ * อัตราดอกเบี้ย 1% หรือ 0.01
> ดอกเบี้ย กยศ. ทั้งปี (2) = ดอกเบี้ย กยศ. รายวัน (1) * 365 วัน
> ยอดรวมที่ต้องชำระรวมกับดอกเบี้ยทั้งปี = ดอกเบี้ย กยศ. ทั้งปี (1) + ยอดเงินงวด

ติดต่อ กยศ.

ติดต่อในเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


ที่มา