คํานวณ ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ยอดหนี้ กยศ. .

ชําระหนี้ กยศ ครั้งแรกเท่าไหร่ ? เตรียมอะไรบ้าง ? จ่ายหนี้ กยศ ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม ทุกปี

 • แนะนำให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เปิดใช้บริการผ่านเว็บไซต์ก่อน
 • ผู้กู้รายเก่า รายใหม่ เรียบจบมานานแล้ว หรือเคยใช้ระบบเก่า ต้องลงทะเบียนระบบใหม่
 • ตรวจ กยศ. ที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ เตรียมบัตรประชาชน เบอร์มือถือ และอีเมล์

รายละเอียดตัวเลขที่จะนำมาคำนวณ 2 ช่องทาง

 • ยอดเงินต้นคงเหลือ (บาท) หมายเลข 1
 • ยอดเงินต้นค้างชำระ (บาท) หมายเลข 2
โปรแกรมคํานวณ ยอดหนี้ กยศ. ตารางคํานวณดอกเบี้ย เบี้ยปรับ กยศ. กรอ.
ยอดหนี้ กยศ.
 • เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ > ข้อมูลบัญชี > รายละเอียดบัญชี
 • แอปมือถือ กยศ. connect > ข้อมูลผู้ใช้ > รายละเอียดบัญชี

คํานวณดอกเบี้ย เบี้ยปรับ กยศ ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้

คำเตือน! ดอกเบี้ยค้างชำระ และอัตราเบี้ยปรับ จะไม่ได้คิดทั้งหมด 15 ปี สำหรับการผ่อนชำระหนี้ กยศ. จะคิดต่องวดชำระหนี้แต่ละปี

โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับทาง กยศ connect และ อีกครั้ง!


 • หมายเลข 1 : ยอดเงินต้นคงเหลือ (บาท)  มาจากจากยอดชำระแต่ละครั้ง หรือแต่ละงวด
  • ตัวอย่าง จากยอดเงินกู้ 185,000.00 บาท จ่ายจริง 5,000.00 บาท ทำให้ยอดเงินต้นคงเหลือ 180,000.00 บาท
 • หมายเลข. 2 : ยอดเงินต้นค้างชำระ (บาท)
  • ตัวอย่าง ต้องชำระหนี้ตามงวด 7,500.00 บาท จ่ายจริงเพียง 7,000.00 บาท ทำให้เงินต้นค้างชำระ 500.00 บาท
 • อัตราเบี้ยปรับ 7.5% มีผลตั้งแต่ตุลาคม 2562 เป็นต้น
  • อัตรเบี้ยปรับคำนวณหลังวันที่ 5 ก.ค. ทุกปี ต่อเมื่อผิดนัดชำระหนี้ ไม่จ่ายหนี้ หรือชำระไม่หมดงวดชำระหนี้ปีนั้น ๆ
  • สถานการณ์โควิด 19 อัตราร้อยละ 7.5% ต่อปี ปรับลดลงเหลืออัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563
  • หลังจากนั้น ปี 2564 อัตราร้อยละ 7.5% ต่อปี กลับมาเหมือนเดิม
  • รายละเอียด https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1548648919

ตัวอย่างโปรแกรมคํานวณ กยศ ไม่จ่ายหนี้ 2 ปี

 • [1] ค้างปี 63 ยอดเงินต้นคงเหลือ 116,119.54 บาท ดอกเบี้ยค้างชำระ 1,161.20 บาท เงินต้นค้างชำระ 12,908.70 บาท เบี้ยปรับ 968.15 บาท
 • [2] ค้างปี 63 ยอดเงินต้นคงเหลือ 116,119.54 บาท ดอกเบี้ยค้างชำระ 1,161.20 บาท เงินต้นค้างชำระ 14,752.80 บาท เบี้ยปรับ 1,106.46 บาท
 • สรุปผิดนัดชำระหนี้ กยศ. 2 ปี
  • เงินต้นค้างชำระ ปี 63 [1] 12,908.70 บาท + ปี 64 [2] 14,752.80 บาท = 27,661.50 บาท
  • ดอกเบี้ยค้างชำระ ปี 63 [1] 1,161.20 บาท + ปี 64 [2] 1,161.20 บาท = 2,322.40 บาท
  • เบี้ยปรับ ปี 63 [1] 968.15 บาท + ปี 64 [2] 1,106.46 บาท = 2,071.61 บาท
  • รวมหนี้ที่ชำระทั้งหมด ยอดที่ชำระในปี 65 ที่ยังไม่รวมยอดหนี้เงินต้นค้างชำระของปี 65
   • เงินต้นค้างชำระ 27,661.50 บาท + ดอกเบี้ยค้างชำร2,322.40 บาท + เบี้ยปรับ 2,071.61 บาท = 32,055.51 บาท (ยอดงวดปี 2563 และ ปี 2564)

จ่ายเงินหนี้ กยศ. เข้าระบบเดือนละ 2,000 บาท ทำไมหนี้ไม่ลดเลย ? เงินต้นอยู่เท่าเดิม

ระบบจะหักเบี้ยปรับ และยอดเงินต้นค้างชำระให้หมดก่อน จึงจะหักยอดเงินต้นคงเหลือ

 • ตัวอย่าง ยอดเงินต้นค้างชำระ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยค้างชำระ 32,055.51 บาท ยอดเงินต้นคงเหลือ 116,119.54 บาท
 • ถ้าจ่ายเงินเข้าระบบ 2,000 บาท 1 ปี (12 เดือน) เท่ากับจ่ายทั้งปี 24,000 บาท
 • ระบบหักเบี้ยปรับ และเงินต้นค้างชำระให้หมดก่อน จึงจะไปหักยอดเงินต้นคงเหลือ
 • ถ้าจ่ายหมดไม่หมดเบี้ยปรับ และเงินต้นค้างชำระ ก็ถูกไปคำนวณในงวดปีต่อไป!

วางแผนออมเงินจ่ายหนี้ กยศ. ให้ทันเวลา

นำยอดรวมที่ชำระรายปี หาร 12 เดือน (1 ปี) จะได้ค่าเฉลี่ยชำระหนี้ กยศ. ต่อเดือนที่ชำระ

 • ตัวอย่าง ยอดที่ชำระรายปี 5,000 บาท หาร 12 เดือน ตกเดือนละ 416 บาท ทั้งนี้ยอดเงินต้นคงเหลืออยู่เท่าเดิมพร้อมดอกเบี้ยค้างชำระ 1%
 • จนกว่าจะจ่ายเกิน 5,000 บาท ในรอบ 1 ปี หรือก่อนวันที่ 5 ก.ค. ของปีงวดถัดไป ทำให้ยอดเงินต้นคงเหลือลดลงได้ และดอดเบี้ย 1% ก็ลดลงด้วย

ที่มา


ติดต่อ กยศ.

ติดต่อในเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. Connect