วิธียกเลิก ไม่อยากใช้แล้ว ทําอย่างไร ?

ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องใช้งาน ไม่สแกนจ่ายเงิน ตามระยะเวลาสิทธิง 14 วัน

ตัวอย่าง ได้สิทธิได้วันที่ 23 ตุลาคม 2563 วันที่จะโดนตัดสิทธิวันสุดท้าย คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 วันถัดมาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่สามารถใช้จ่ายคนละครึ่งไม่ได้แล้ว ส่งผลทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้อีก


ร้านค้าที่ร่วม

เริ่มลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน

ช่องทางลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มีบัตร จะมาตรการช้อปดีมีคืนRelated Posts