วิธียกเลิกสิทธิ มาใช้ช้อปดีมีคืนทำไง ?

ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องใช้งาน ไม่สแกนจ่ายเงินเป๋าตัง G-Wallet ตามระยะเวลาสิทธิคนละครึ่ง 14 วัน

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน เลือกได้แค่เพียง 1 โครงการเท่านั้น

ตัวอย่าง ได้สิทธิได้วันที่ 23 ตุลาคม 2563 วันที่จะโดนตัดสิทธิวันสุดท้าย คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 วันถัดมาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่สามารถใช้จ่ายคนละครึ่งไม่ได้แล้ว ส่งผลทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้อีก


และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มาใช้สิทธิ ไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ ซื้อสินค้าได้ตามปกติ อย่าลืมใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเพื่อลดหย่อนภาษี หรือบ้างทีต้องแจ้งก่อนซื้อสินค้า

ซื้อสินค้า หรือบริการมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท จากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

ช้อปดีมีคืน มีเงื่อนไข ลดหย่อนภาษี ซื้ออะไรได้บ้าง ?