ได้รับข้อความ sms ท่าน G-wallet สำเร็จ และสามารถใช้สิทธิชิมช้อปใช้

แล้วไปยืนยันตัวตนผ่านเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งาน มีข้อความแจ้งเตือน

ขออภัยค่ะ ท่านยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันข้อมูล บนหน้าแอปเป๋าตัง g-wallet

ขออภัยค่ะ ท่านยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากระบบอยู่ระหว่างการตรวจยืนยันข้อมูล บนหน้าแอป

คำถาม : เมื่อไหร่จะได้ใช้งาน G-wallet ต้องรอกี่วัน ?
คำตอบ : รอการรตรวจสอบยืนยันข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง หรือวันพรุ่งนี้ ก็สามารถใช้งานตามสิทธิได้ที่รับ 1000 บาท


วิธีเช็กยอดจำนวนเงินคงเหลือ และวันหมดอายุสิทธิการใช้งานชิมช้อปใช้

ดาวน์โหลดiPhone | Android