App+

ขั้นตอนยกเลิก g-wallet ยกเลิกการผูก g-wallet ทำไงบ้าง ?

ขั้นตอนยกเลิก g-wallet ยกเลิกการผูก g-wallet ทำไงบ้าง ? ยกเลิกการผูก g-wallet แล้วจะกลับมาใช้งานใหม่ ต้องกลับไปเริ่มต้นการยืนยันตัวตนตั้งแต่ขั้นตอนแรก

วิธีเอาเงินออกจากแอปเป๋าตัง g-wallet โอนเงินไปบัญชีธนาคารของเราหรือบัญชีคนอื่น เลิกใช้งาน g-wallet แล้ว

วิธีโอนหรือถอนเงินกระเป๋า g-wallet เป๋าตัง ไปยังบัญชีตัวเองหรือบัญชีคนอื่น

[แอปเป๋าตัง] ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก กรุณารอสักครู่ และลองใหม่อีกครั้งค่ะ

ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก กรุณารอสักครู่ และลองใหม่อีกครั้งค่ะ