Press ESC to close

news

มือถือหัวเว่ยรุ่นไหนบ้าง ? เปลี่ยนแบตเตอรี่หัวเว่ย (Huawei) แท้! ค่าแบตเริ่มต้นเพียง 599 บาท!

ทางแฟนเพจ Huawei Mobile มีกิจกรรมเปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้นเพียง 599 บาท และ 799 บาท ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

[วิธีลงทะเบียน] รับเงิน 1000 บาท เที่ยวทั่วไทย “ชิม ช็อป ใช้” แถมรับเงินคืน (Cash Back) 15%

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ภายใต้โครงการ “ชิม ช็อป ใช้” โดยจะมีการแจกเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่าย ผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-wallet)