Press ESC to close

news

บริจาคเลือดเดอะมอลล์งามวงศ์วาน อยู่ชั้นไหน ? เปิดปิดบริการกี่โมง

สถานที่บริจาคเลือด เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ปี 2563 ย้ายสถานที่แล้วไปอยู่ชั้น 5 ด้านหลัง ใกล้กับศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

1 ก.พ. ถึง 31 มี.ค. 2563 เปลี่ยนค่าแบตเตอรี่หัวเว่ย (Huawei) แท้ ราคาเริ่มต้นเพียง 599 บาท!

ราคาค่าแบตเตอรี่หัวเว่ย (Huawei) แท้! ปี 2020 ค่าแบตเริ่มต้นเพียง 599 บาท และ 799 บาท ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 256…

งานเกษตร​แฟร์ 2563 ​มีวันไหน ? วันที่ 31 ม.ค. – 8 ก.พ. 2563

งานเกษตร​แฟร์ 2563 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดและปิด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการยืนยันตัวตนชิมช้อปใช้เป็นกรณีพิเศษ วัน 5 – 6 ตุลาคม 2562

แฟนเพจธนาคารกรุงไทย (Krungthai Care) ประกาศว่า เปิดบริการยืนยันตัวตนชิมช้อปใช้เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สาขาที่ธนาคารกำหนด