Press ESC to close

news

#สรุปให้ ร้านเราชนะเลย รายชื่อร้านค้าเราชนะ มีที่ไหนบ้าง ? แยกแต่ละอำเภอ

ร้านเราชนะเลย รายชื่อร้านค้าเราชนะ มีที่ไหนบ้าง ? แยกแต่ะละอำเภอ ร้านเราชนะเลย เราชนะใช้ที่ไหนได้บ้าง ? เราชนะซื้ออะไรได้บ้าง ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้า…

[ปัญหา] ไม่สามารถใช้สิทธิเราชนะได้ในเวลานี้ สิทธิโครงการเราชนะ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ไม่สามารถใช้สิทธิเราชนะได้ในเวลานี้ สิทธิโครงการเราชนะ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มใช้สิทธิโครงการเราชนะ ได้ในวันที่ 18 ก.พ. 64 …

สมาชิก กบข. กดรับสิทธิประกันโควิด-19 ฟรี! วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

สมาชิก กบข. กดรับสิทธิประกันโควิด-19 ฟรี วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 สมาชิก กบข. รับสิทธิประกันภัยโควิด-19 ฟรี จากทิพยประกันภัย ตั้งแต่วันนี้ &#821…

ZIPAIR เปิดบริการบินไป-กลับกรุงเทพฯ-นาริตะ เริ่มกุมภาพันธ์ 2021

ZIPAIR เปิดบริการบินไป-กลับกรุงเทพฯ-นาริตะ เริ่มกุมภาพันธ์ 2021 ZIPAIR สายการบิน LCC ระดับพรีเมียมของสายการบิน Japan Airlines (JAL) เตรียมเพิ่มเส้นทาง เที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารจากโตเกียว (นาริตะ) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เป็นรายวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 เป็นต้นไป

#น้ําท่วมนครศรีธรรมราช เบอร์ติดต่อขอช่วยเหลือจังหวัดนครศรีธรรมราช

#น้ําท่วมนครศรีธรรมราช เบอร์ติดต่อ ติดต่อช่วยเหลือจังหวัดนครศรีธรรมราช

[แนะนำ] วิธีตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น 2563 ผ่านออนไลน์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านออนไลน์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือ การเลือกตั้งนอกเขตแต่อย่างใด ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งตามภูมิลำเนาที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้าน

19 – 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.) เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

19 – 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.) เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

[แนะนำ] เรียนจบใหม่ หางานยาก เข้าสมัครงานที่เวบจ้างงานเด็กจบใหม่ได้ภาครัฐและภาคเอกชน

เรียนจบใหม่ หางานยาก เข้าสมัครงานที่เวบจ้างงานเด็กจบใหม่ได้ภาครัฐและภาคเอกชน ของกรมการจัดหางาน