ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น

[แนะนำ] วิธีตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น 2563 ผ่านออนไลน์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านออนไลน์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือ การเลือกตั้งนอกเขตแต่อย่างใด ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งตามภูมิลำเนาที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้าน