Press ESC to close

news

สมาชิก กบข. กดรับสิทธิประกันโควิด-19 ฟรี! วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

สมาชิก กบข. กดรับสิทธิประกันโควิด-19 ฟรี วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 สมาชิก กบข. รับสิทธิประกันภัยโควิด-19 ฟรี จากทิพยประกันภัย ตั้งแต่วันนี้ &#821…

ZIPAIR เปิดบริการบินไป-กลับกรุงเทพฯ-นาริตะ เริ่มกุมภาพันธ์ 2021

ZIPAIR เปิดบริการบินไป-กลับกรุงเทพฯ-นาริตะ เริ่มกุมภาพันธ์ 2021 ZIPAIR สายการบิน LCC ระดับพรีเมียมของสายการบิน Japan Airlines (JAL) เตรียมเพิ่มเส้นทาง เที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารจากโตเกียว (นาริตะ) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เป็นรายวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 เป็นต้นไป

#น้ําท่วมนครศรีธรรมราช เบอร์ติดต่อขอช่วยเหลือจังหวัดนครศรีธรรมราช

#น้ําท่วมนครศรีธรรมราช เบอร์ติดต่อ ติดต่อช่วยเหลือจังหวัดนครศรีธรรมราช

[แนะนำ] วิธีตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น 2563 ผ่านออนไลน์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านออนไลน์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือ การเลือกตั้งนอกเขตแต่อย่างใด ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งตามภูมิลำเนาที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้าน

19 – 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.) เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

19 – 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.) เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

[แนะนำ] เรียนจบใหม่ หางานยาก เข้าสมัครงานที่เวบจ้างงานเด็กจบใหม่ได้ภาครัฐและภาคเอกชน

เรียนจบใหม่ หางานยาก เข้าสมัครงานที่เวบจ้างงานเด็กจบใหม่ได้ภาครัฐและภาคเอกชน ของกรมการจัดหางาน

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้ารับเบี้ยยังชีพ 50 เขตกรุงเทพ เดือน ต.ค. – พ.ย. 2563 และเดือน ม.ค. – ก.ย 2564

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้ารับเบี้ยยังชีพ 50 เขตกทม. เดือน ต.ค. – พ.ย. 2563 และเดือน ม.ค. – ก.ย 2564

ทางด่วนฟรีวันไหน ? 18 – 23 พ.ย. 63 และวันที่ 9 – 14 ธ.ค. 63 ขึ้นทางด่วนฟรี! ไม่เก็บค่าผ่านทางบน 2 ทางหลวงพิเศษ

18 – 23 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 9 – 14 ธันวาคม 2563 ขึ้นทางด่วนฟรี! ไม่เก็บค่าผ่านทางบน 2 ทางหลวงพิเศษ