Press ESC to close

วันหยุดประจำภาค ปี 2564

วันหยุดประจำภาค ปี 2564 มีวันไหนบ้าง ?

วันหยุดประจำภาค ปี 2564 มีวันไหนบ้าง ? การกำหนดให้เป็นวันหยุดเฉพาะปี พ.ศ.2564 โดยไม่ถือเป็นวัดหยุดนักขัตฤกษ์ตามปกติ และประกาศใช้กับหน่วยงานราชการ ส่วน…