Press ESC to close

สมัคร กพ

[รายละเอียด] สมัครสอบ กพ exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย ประจำปี 2565 (กพ65 e-Exam)

[รายละเอียด] สมัครสอบ กพ exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย ประจำปี 2565 (กพ65 e-Exam)

รายชื่อศูนย์สอบ กพ 64 และจำนวนที่นั่งสอบ (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น.)

รายชื่อศูนย์สอบ กพ 64 และจำนวนที่นั่งสอบ (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น.) ศูนย์สอบเชียงใหม่ ขอนแก่น และ สงขลา เต็มแล้ว รหัสศูนย์สอบ รายชื่อศูน…

#สรุปให้ รายชื่อศูนย์สอบ กพ 64 และจำนวนที่นั่งสอบ (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00 น.)

รายชื่อศูนย์สอบ กพ 64 และจำนวนที่นั่งสอบ (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00 น.) ศูนย์สอบเชียงใหม่ ขอนแก่น และ สงขลา เต็มแล้ว รหัสศูนย์สอบ รายชื่อศูนย…

#สรุปให้ รายชื่อศูนย์สอบ กพ 64 และจำนวนที่นั่งสอบ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20:00 น.)

สรุปให้ รายชื่อศูนย์สอบ กพ 64 และจำนวนที่นั่งสอบ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20:00 น.) ศูนย์สอบสงขลา เต็มแล้ว รหัสศูนย์สอบ รายชื่อศูนย์สอบ จำนวนที่…

#สรุปให้ รายชื่อศูนย์สอบ กพ 64 และจำนวนที่นั่งสอบ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:00 น.)

สรุปให้ รายชื่อศูนย์สอบ กพ 64 และจำนวนที่นั่งสอบ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:00 น.) รหัสศูนย์สอบ รายชื่อศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ จำนวนผู้ชำระเงิ…

สรุปให้ จ่ายค่าสอบ 250 บาท กพ 64 สถานะชำระเงินไม่เปลี่ยน ?

สรุปให้ จ่ายค่าสอบ 250 บาท กพ 64 สถานะชำระเงินไม่เปลี่ยน ? ผู้สมัครสอบโปรดเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง และผู้สมัครสอบ จะ…

#สรุปให้ รายชื่อศูนย์สอบ กพ 64 และจำนวนที่นั่งสอบ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:00 น.)

สรุปให้ รายชื่อศูนย์สอบ กพ 64 และจำนวนที่นั่งสอบ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:00 น.) รหัสศูนย์สอบ รายชื่อศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ จำนวนผู้ชำระเงิ…

#สรุปให้ รายชื่อศูนย์สอบ กพ 64 และจำนวนที่นั่งสอบ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:00 น.)

สรุปให้ รายชื่อศูนย์สอบ กพ 64 และจำนวนที่นั่งสอบ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:00 น.) รหัสศูนย์สอบ รายชื่อศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ จำนวนผู้ชำระเงิ…