Press ESC to close

สอบ กพ

[รายละเอียด] สมัครสอบ กพ exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย ประจำปี 2565 (กพ65 e-Exam)

[รายละเอียด] สมัครสอบ กพ exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย ประจำปี 2565 (กพ65 e-Exam)

[รายละเอียด] สอบกพกี่โมง ? รอบเช้า รอบบ่าย (สอบกพ 64)

สอบกพกี่โมง ? รอบเช้า รอบบ่าย (สอบกพ 64) สอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป วิชาความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะ การเ…