เกษตรแฟร์

[รายละเอียด] งานเกษตรแฟร์ 2564 จัดเมื่อไหร่ ? ที่ไหน ? กี่วัน ?

งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 จัดวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 (9วัน) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน