Press ESC to close

Covid-19

ห้างปิดกี่โมง ? โควิด19 ระลอกใหม่ รอบ 3

ห้างปิดกี่โมง ? โควิด19 ระลอกใหม่ รอบ 3 ธนาคารในห้าง ปรับเวลาปิดสาขาทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 16 เมษายน 2564 (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง) สาขาในห้าง / ส…

ไปรษณีย์ไทยเปิดปิดกี่โมง ? โควิด-19 ระลอกใหม่ รอบ 3

ไปรษณีย์ไทยเปิดปิดกี่โมง ? โควิด-19 ระลอกใหม่ รอบ 3 แจ้งเวลาให้บริการที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 (จนกว่าจะมีประกาศ…

#สรุปให้ คาเฟ่รับ ม 33 เรารักกันใกล้ฉัน ? ที่เข้าร่วมโครงการเรารักกันใกล้ฉัน

สรุปให้ คาเฟ่รับ ม 33 เรารักกันใกล้ฉัน ? ที่เข้าร่วมโครงการเรารักกันใกล้ฉัน ม 33 เรารักกันใช้ที่ไหนได้บ้าง ? ม 33 เรารักกันซื้ออะไรได้บ้าง ร้านค้าธงฟ้…

#สรุปให้ ตรวจฟรี! ลงทะเบียนแรงงานเราสู้ด้วยกัน ตรวจโควิด-19 สำหรับประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สรุปให้ ตรวจฟรี! ลงทะเบียนแรงงานเราสู้ด้วยกัน ตรวจโควิด-19 สำหรับประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานประ…

ศูนย์ข้อมูล covid 19 แต่ละจังหวัดมีที่ไหนบ้าง ? และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์ข้อมูล covid 19 แต่ละจังหวัดมีที่ไหนบ้าง ? และเบอร์ติดต่อ ระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติตน COVID19 กด > แบบประเมินความเสี่ยง COVID-19 ก…

#สรุปให้ 43 จังหวัด ที่มีคําสั่ง / ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปให้ 43 จังหวัด ที่มีคําสั่ง / ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการป…

#สรุปให้ ร้านรับเราชนะใกล้ฉัน

สรุปให้ สรุปให้ ร้านรับเราชนะใกล้ฉัน ? ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ เราชนะใช้ที่ไหนได้บ้าง ? เราชนะซื้ออะไรได้บ้าง สิทธิ ม33 เรารักกัน ใช้สิทธิเหมื…

#สรุปให้ ร้านโทรศัพท์รับม 33 ? ร้านโทรศัพท์ที่เข้าร่วมโครงการม 33

สรุปให้ ร้านโทรศัพท์รับม 33 ? ร้านโทรศัพท์ที่เข้าร่วมโครงการม 33 ม 33 ใช้ที่ไหนได้บ้าง ? เราชนะซื้ออะไรได้บ้าง สิทธิ ม33 เรารักกัน ใช้สิทธิเหมือนกับเร…