รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

[3 วิธีตรวจสอบสิทธิ] เยียวยากลุ่มเปราะบางเช็คสิทธิ์ 3 กลุ่ม 3000 บาท

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รายละ 3,000 จะมีกลุ่มคนที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาดังกล่าว 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ เด็กแรกเกิด, เบี้ยคนชรา และ คนพิการ